Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit als u overlijdt. Dit bedrag keren wij uit aan uw nabestaanden.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag. We keren het bedrag in één keer uit aan uw nabestaanden.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt zich extra verzekeren zodat u geen of minder premie betaalt als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u informatie over uw gezondheid verzwijgt, of bij fraude.

We keren de overlijdensuitkering niet uit als u overlijdt binnen twee jaar na de start van de verzekering door een einde aan uw leven te maken.

We keren niet uit als uw overlijden is veroorzaakt door het opzettelijk handelen of nalaten van iemand die recht zou hebben op de uitkering, of als die persoon opzettelijk heeft meegewerkt aan uw overlijden.

Waar moet ik op letten?

Het kan zijn dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Houdt daar rekening mee.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben of u de verzekering kunt afsluiten.

Extra informatie

Onze medische adviseur kan aangeven dat er een medische keuring nodig is.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een opslag. U ontvangt van ons een premienota. U maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen uw nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen uw nabestaanden geen bedrag).

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen door dit twee maanden voor de einddatum van de overeenkomst (die u met ons heeft gesloten) aan ons door te geven.

Extra informatie

Vraag dit na via uw adviseur.