Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van BrandMR na een verkeersongeluk. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw vervoermiddel. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Deze verzekering kunt u kiezen als een aanvullende dekking op uw (Klassieke)Auto-/Motorverzekering bij De Goudse.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, uw partner en/of kinderen en de overige passagiers.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zonder toestemming van of overleg met BrandMR geen rechtshulpverlener, bv. een advocaat, inschakelen. Als u toch zonder overleg een  advocaat inschakelt krijgt u die kosten niet vergoed.

Schade in het verkeer

Juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met verkeersdeelname en met het gebruik van de verzekerde auto of motor.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding in het verkeer.

Conflicten over contracten

Geen rechtsbijstand wordt verleend als het een auto- betreft die 2e hands is gekocht zonder Bovag, of daaraan gelijkwaardig, garantiebewijs.

Extra informatie

Een tweedehands auto/motor is alleen met een BOVAG- of daaraan gelijkwaardig garantiebewijs verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u de zaak dusdanig laat aanmeldt dat BrandMR niet meer in staat is zelf de rechtsbijstand te verlenen, of alleen met extra inspanning of kosten van rechtsbijstand kan doen. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij ongelukken in de landen die op uw Internationaal Verzekeringsbewijs staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij BrandMR voordat u andere acties onderneemt.

Extra informatie

U meldt bij BrandMR alle gegevens, feiten en omstandigheden die tot de gebeurtenis hebben geleid, zodat zij kunnen beoordelen of u voor deze zaak recht heeft op rechtsbijstand

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/