Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze natura verzekering krijgt u altijd juridische hulp van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. (kort: BrandMR) bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende opties.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen, en u deze aanvullende dekking heeft meeverzekerd. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

BrandMR verleent u rechtsbijstand als u een conflict heeft dat verband houdt met een mondelinge of schriftelijke consumentenovereenkomst. hieronder vallen onder andere: reisovereenkomsten, overeenkomsten met telecom- of energiebedrijven, overeenkomsten voor aankopen via internet en overeenkomsten over medische behandelingen.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over uw persoonlijke staat, uw persoonlijke bevoegdheden of familiebetrekkingen. bv adoptie, ouderlijk gezag, erkenning van kinderen, curatele en bewind.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Wat is niet verzekerd?

Soms kunt u geen beroep doen op deze verzekering. Bijvoorbeeld als u de gebeurtenis kon voorzien bij het afsluiten van deze verzekering of als het om een strafzaak gaat. Dit geldt ook voor zakelijke conflicten en voor conflicten die verband houden met schade die is ontstaan doordat u opzettelijk onrechtmatig heeft gehandeld tegen een persoon of zaak. Check uw polisvoorwaarden of vraag uw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt een wachttermijn van 3 maanden voor de basisdekking. Ook geldt er een wachttermijn van 3 maanden voor de volgende aanvullende dekkingen: 1) Verkeer, 2) Personen, familie en erfrecht en 3) Belasting en vermogen. Tot slot geldt er een wachttermijn van 6 maanden voor zaken over sociale zekerheid (bij de aanvullende dekking Arbeid en inkomen).

Maximum kosten en drempel

Er geldt geen eigen risico. Wel moet het conflict dat verzekerd is onder de basisdekking gaan om minimaal  250,-. Voor conflicten die verzekerd zijn onder aanvullende dekkingen geldt geen miminaal belang. Bij een lager bedrag verleent BrandMR geen rechtsbijstand, maar is er wel recht op advies.

Keuze rechtshulpverlener

Uw zaak wordt altijd behandeld door BrandMR. U krijgt dan volledige vergoeding. Mocht u bij het voeren van een procedure een externe rechtshulpverlener willen? Dan kan dit, alleen betaalt u hiervoor een eigen bijdrage van  50,- per uur. Daarnaast wordt hiervoor maximaal  10.000,- vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Dat is afhankelijk van de dekking en het soort conflict. U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij BrandMR voordat u andere acties onderneemt.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/