Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Er is geen maximale reisduur van toepassing. U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. De hoogte van de verzekerde bedragen is afhankelijk van uw gekozen dekking: Standaard, Optimaal, Excellent of Excellent Plus.

Wat is verzekerd?

Uw bagage is verzekerd tijdens een reis met een overnachting en u heeft recht op annuleringskosten wanneer u om een gedekte gebeurtenis af moet zien van een geboekte reis of deze voortijdig moet beeindigen.

Extra informatie

In het woonland bent u alleen verzekerd als: 
– het gaat om een meerdaagse reis; en 
– de reis vooraf is geboekt en dit met boekingsbevestigingen kan worden aangetoond; en 
– de verzekerde verblijft in een onderkomen dat bestemd is voor reizigers en toeristen.

Bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 4.000,- (Standaard), € 5.000,- (Optimaal), € 7.500,- (Excellent) of € 15.000,- (Excellent Plus). Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over de bagagedekkingen en over de vergoeding in geval van schade aan bagage? Dit kunt u vinden in de voorwaarden en in de afschrijvingslijst die wij gebruiken.

Bijzondere sporten

Gaat u bijvoorbeeld op wintersport of duiken? Dan vergoeden we ook schade aan huurmateriaal. Dit is verzekerd tot € 500,- (Standaard), € 700,- (Optimaal), € 900,- (Excellent) of € 2.000,- (Excellent Plus).

Doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de verzekeringskaart ‘Doorlopende annuleringskostenverzekering Expat Pakket Individueel’.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis wel verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat.

Medisch

Deze verzekering biedt geen vergoedingen voor ziektekosten. Als u de ziektekostenverzekering van het Expat Pakket Individueel neemt heeft u wereldwijd dekking. 

Pech op reis

Er is geen dekking mogelijk voor pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot.

Ongevallen

Deze verzekering biedt geen ongevallenuitkering. Als u de (Gezins)ongevallenverzekering van het Expat Pakket Individueel neemt heeft u wereldwijd dekking. 

Fraude

Als u ons opzettelijk probeert te misleiden.

Molest, terrorisme of kwaadwillige besmetting

Er is geen dekking voor schade die het gevolg is van molest, terrorisme of kwaadwillige besmetting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Extra informatie

Wanneer u eerder moet terugkeren neemt u vooraf contact op met De Goudse Alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 182 544 557.

Eigen risico

Voor de dekkingen Standaard, Optimaal en Excvellent geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis bij schade aan bagage. De Excellent Plus dekking heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U heeft wereldwijd dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u definitief terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij definitieve terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.

Extra informatie

U kunt uw opzegging ook schriftelijk sturen naar De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda.