Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Of voor andere reisgenoten met wie je op reis gaat.

Extra informatie

Wij streven naar tevreden klanten. Heb je toch een klacht? Neem dan contact op met ons. Meestal komen we er samen uit. Als dat niet zo is, kun je je klacht voorleggen aan: Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. De Klachtencommissie neemt een beslissing. Meer over de procedure vind je in de voorwaarden.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van De Goudse Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

We vergoeden de geneeskundige kosten van onverwachte direct noodzakelijke behandelingen. Dit product heeft twee dekkingsopties. Bij de optie Extra is de vergoeding van geneeskundige kosten aanvullend op je zorgverzekering (secundaire dekking). Met de optie All-in is de vergoeding niet aanvullend op een zorgverzekering (primaire dekking).

Extra informatie

De optie All-in is alleen beschikbaar zolang je jonger bent dan 56 jaar. Overleg voor je een behandeling in een ziekenhuis ondergaat altijd vooraf met onze alarmcentrale (indien mogelijk). Zij zijn 24/7 bereikbaar op +31 71 56 81 891. Ben je in de Verenigde Staten? Bel dan +1 800 694 9832.

Bagage

Je bent verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 1.500,- met de Standaardekking en maximaal € 2.500,- met de Superdekking. Er geldt een eigen risico van € 75,- per gebeurtenis voor de Standaarddekking en van € 50,- voor de Superdekking. Geld en bankpassen zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Je krijgt geen vergoeding als je niet goed voor je bezittingen zorgt of er onvoorzichtig mee bent en hierdoor schade is ontstaan.

Bijzondere sporten

Ga je bijvoorbeeld op wintersport of duiken? En heb je medische kosten en bagage meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk. Bij schade of diefstal van materiaal is er alleen dekking voor eigen materiaal, de dekking is maximaal € 275,- bij de Standaardekking en € 350,- bij de Superdekking.

Extra informatie

Niet gedekt zijn schade door normaal gebruik en slijtage. Of schade door onvoldoende zorg.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Extra informatie

Invaliditeit betekent geheel of gedeeltelijk blijvend (functie)verlies van een deel of orgaan van uw lichaam. Zoals bijvoorbeeld uw gehoor.

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies (code rood) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis wel verzekerd. Er gelden wel een aantal beperkingen. Zie hiervoor de extra informatie.

Extra informatie

De vergoeding voor geneeskundige kosten incl. eventuele medische evacuatie is maximaal € 75.000,-. De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal € 10.000,-. En de vergoeding bij overlijden of invaliditeit door een ongeval vervalt.

Keuze: Rechtsbijstand

Alleen met de Superdekking is rechtsbijstand meeverzekerd. Voor rechtshulp binnen Europa vergoeden we kostprijs, buiten Europa is het gemaximeerd op € 5.000,-.

Extra informatie

Heb je een geschil over een schriftelijke overeenkomst die je hebt gesloten in rechtstreeks verband met je reis? Of wil je een schade verhalen die is ontstaan tijdens je reis? Dan kun je met de Superdekking een beroep doen op SRK.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat, of als schade ontstaat tijdens een van de volgende verblijfssituaties in het buitenland: als expatriate, emigrant of als werknemer met een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris hoger dan een modaal salaris in dat land. Of bij fraude.

Extra informatie

Wanneer je in het buitenland een "bijbaantje" hebt, of als au pair werkt of vrijwilligerswerk doet dan is er wel dekking. Twijfel je? Neem dan contact op met je ISIS-adviseur.

Pech op reis

Pech op reis kan niet worden meeverzekerd op deze verzekering.

Kortlopende annuleringsverzekering

Deze verzekering heeft geen dekking voor annuleringskosten. Er kan wel een Annuleringskostenverzekering worden bijgesloten. Vraag hiernaar bij je ISIS-adviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is je bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is je bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doe je dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Extra informatie

Bij repatriëring, ziekenhuisopname en bij eerdere terugkeer op medische indicatie neem je vooraf contact op met De Goudse Alarmcentrale.

Eigen risico

Met de Standaarddekkking is er een eigen risico per gebeurtenis van  € 75,- voor bagage en van € 50.- voor geneeskundige kosten gemaakt in het buitenland. Met Superdekkking is er een eigen risico per gebeurtenis van € 50,- voor bagage en geen eigen risico voor geneeskundige kosten gemaakt in het buitenland.

Extra informatie

Bij een tussentijds bezoek aan Nederland is er een eenmalig eigen risico van € 70,- voor geneeskundige kosten.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van je reisbestemming.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook verwachten we dat je zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken (let goed op je spullen). Heb je toch schade? Stuur dan zo snel mogelijk een mail naar claims@goudse.com. Heb je een noodgeval? Bel dan onze alarmcentrale +31 71 568 18 91.

Extra informatie

Zorg ervoor dat je voordat je overgaat tot het aankopen van deze verzekering goed geinformeerd bent. Op onze website vind je een brochure en de voorwaarden. En heb je vragen? Dan beantwoordt een ISIS-adviseur die graag voor je. Je vindt deze op onze website.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je kunt de verzekering afsluiten voor maximaal een jaar. Als je langer in het buitenland blijft, kun je de verzekering verlengen. De totale aaneengesloten verzekeringsduur is maximaal vier jaar. Verlenging van je verzekering kan alleen via je ISIS-adviseur.

Extra informatie

Let op! Je moet op tijd verlengen, dus vóór de einddatum die staat op je polisblad. Ben je te laat? Dan wordt de verlenging geaccepteerd op dezelfde manier als een nieuwe verzekering geaccepteerd wordt. Dit betekent dat je niet verzekerd bent voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit, gebeurtenissen die voor de verlengingsdatum hebben plaatsgevonden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf op de einddatum op je polisblad.

Extra informatie

Is de oorspronkelijke duur van de verzekering langer dan drie maanden? En kom je minimaal één maand vóór de afloop van de verzekering al terug? Dan heb je recht op teruggave van een deel van je premie. Geef dit dan aan ons door met het bewijs van eerdere terugkeer en je rekeningnummer.