Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De verzekering geldt voor de duur van de reis. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Of voor andere reisgenoten met wie je op reis gaat.

Wat is verzekerd?

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent onze Alarmcentrale hulp. Zij regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies. Je bent ook verzekerd voor onverwachte extra reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld als een familielid overlijdt en u eerder terug moet keren.

Keuze: medisch

We vergoeden de geneeskundige kosten van onverwachte direct noodzakelijke behandelingen. Dit product heeft twee dekkingsopties. Bij de optie Extra is de vergoeding van geneeskundige kosten aanvullend op je zorgverzekering (secundaire dekking). Met de optie All-in is de vergoeding niet aanvullend op een zorgverzekering (primaire dekking).

Bagage

Je bent verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal  1.500,- met de Standaardekking, maximaal  2.500,- met de Superdekking en maximaal  4.000,- met de Super+ dekking. Per item kunnen lagere maximale vergoedingen van toepassing zijn. Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Bijzondere sporten

Ga je bijvoorbeeld op wintersport of duiken? En heb je medische kosten en bagage meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk. Bij schade of diefstal van materiaal is er alleen dekking voor eigen materiaal, de dekking is maximaal  275,- bij de Standaardekking,  350,- bij de Superdekking en  500,- bij de Super+ dekking.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies (code rood) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis wel verzekerd. Er gelden wel een aantal beperkingen. Zie hiervoor de extra informatie.

Keuze: rechtsbijstand

Heb je een geschil over een schriftelijke overeenkomst die je hebt gesloten in rechtstreeks verband met je reis? Of wil je een schade verhalen die is ontstaan tijdens je reis? Voor rechtshulp binnen Europa vergoeden we kostprijs, buiten Europa is het gemaximeerd op  5.000,-.

Alleen met de Super- en Super+ dekking is rechtsbijstand meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat.

Pech op reis

Pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot is niet verzekerd. Schade aan of diefstal van een vervoermiddel is ook niet verzekerd.

Kortlopende annuleringsverzekering

Deze verzekering heeft geen dekking voor annuleringskosten. Er kan wel een Annuleringskostenverzekering worden bijgesloten. Vraag hiernaar bij je adviseur.

Een aantal verblijfssituaties zoals het verblijf als expatriate

Schade is niet gedekt als die ontstaat tijdens een van de volgende verblijfssituaties in het buitenland: als expatriate, emigrant of als werknemer met een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris hoger dan een modaal salaris in dat land. Wanneer je in het buitenland een "bijbaantje" hebt, of als au pair werkt of vrijwilligerswerk doet dan is er wel dekking. Twijfel je? Neem dan contact op met je ISIS-adviseur.

Standaarddekking vergoed geen kosten voor telefoons

Er is geen dekking voor schade, verlies of diefstal van je telefoon met de Standaarddekking.

Overige uitsluitingen

Lees onze polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is je bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is je bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doe je dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Eigen risico

De Standaarddekking heeft een eigen risico per gebeurtenis van -  75,- voor bagage -  50.- voor geneeskundige kosten gemaakt in het buitenland. De Superdekking heeft een eigen risico per gebeurtenis van  50,- voor bagage . En niet voor geneeskundige kosten gemaakt in het buitenland. De Super+ dekking heeft geen eigen risico voor bagage en ook niet voor geneeskundige kosten gemaakt in het buitenland.

Minimaal financieel belang bij rechtsbijstand

Je kunt de rechtsbijstandsverzekering alleen gebruiken voor geschillen waarbij jouw financieel belang minimaal  250,- is. Er geldt geen eigen risico als je zaak in behandeling wordt genomen.

Vergoeding telefoon is eenmalig per persoon

De maximale vergoeding voor telefoons ( 200,- bij de Super-dekking en  400,- bij de Super+-dekking) geldt voor de totale duur van de verzekering inclusief verlengingen en dus niet per gebeurtenis.

Verplichting om mee te werken aan medische evacuatie naar Nederland

Wij kunnen bepalen dat de behandeling in Nederland moet worden uitgevoerd als de verwachte duur van de behandeling en verpleging langer is dan 60 dagen of als de kosten van de behandeling in het buitenland meer dan  5.000,- hoger zijn dan in Nederland.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa, Wereld exclusief de VS of Wereld inclusief de VS afhankelijk van je reisbestemming.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook verwachten we dat je zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken (let goed op je spullen). Heb je toch schade? Stuur dan zo snel mogelijk een mail naar claims@goudse.com. Heb je een noodgeval? Bel dan onze alarmcentrale +31 182 544 555

Wanneer en hoe betaal ik?

Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je kunt de verzekering afsluiten voor maximaal een jaar. Als je langer in het buitenland blijft, kun je de verzekering verlengen. De totale aaneengesloten verzekeringsduur is maximaal vier jaar. Verlenging van je verzekering kan alleen via je adviseur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf op de einddatum op je polisblad.