Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 90 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

We vergoeden het deel van de zorgkosten die je zorgverzekering niet dekt.

Bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 3.500,- per persoon per reis. Sommige bagage is voor een maximumbedrag verzekerd. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Deze kun je vinden in de polisvoorwaarden.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je op wintersport? Kies dan voor uitbreiding wintersport. Dan vergoeden we ook de kosten van hulpverlening zoals vervoer van de piste en een gipsvlucht. Bovendien is schade aan eigen of gehuurd ski- of snowboardmateriaal verzekerd tot € 5.000,-.

Extra informatie

Langlaufen is standaard verzekerd, hiervoor hoef je geen wintersportdekking af te sluiten.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor, ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. Schade aan, of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit. Bij overlijden is dit € 37.500,- per verzekerde. De uitkering bij blijvende invaliditeit verschilt per persoon en situatie tot een maximum van € 50.000,-. Onze medisch adviseur stelt dit bedrag vast door een (medisch) onderzoek.

Extra informatie

De uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van een verkeersongeval waarbij u zelf een motor of scooter bestuurde met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc is maximaal € 25.000,-.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Je kunt de annuleringsverzekering afsluiten vóór of binnen 14 dagen na het boeken van je reis en/of accommodatie. 

Reisadvies van de overheid

Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Dit is belangrijk want wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade door molest.

Dekking uitbreiden

Je kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor wintersport, automobilistenhulp en annulering.

Automobilistenhulp

Met deze dekking ben je verzekerd voor:
• hulp als je motorvoertuig of aanhanger tijdens je reis uitvalt;
• hulp als de bestuurder van je motorvoertuig uitvalt door bijvoorbeeld een vervangende bestuurder;
• een vergoeding van de kosten van deze hulp.

Extra informatie

Je hebt deze hulp in Europa inclusief de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en Turkijke. En ook in Algerije, Egypte, Israël, Marokko en Tunesië. In Albanië, Groenland en Nederland geldt deze hulp niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude of als je onzorgvuldig met je spullen omgaat. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of beoefenen van gevaarlijke sporten. 

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Extra informatie

Check voor vertrek actuele reisinformatie op de webstie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een eigen risico van € 0,- / € 50,- of € 100,- per gebeurtenis.

Voor hoe lang ben je verzekerd?

Je kunt de doorlopende reisverzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

Extra informatie

Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd. Kinderen die onder de Wet Studiefinanciering vallen en voor hun studie uitwonend zijn, zijn ook meeverzekerd.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of een wereldwijde dekking.

Extra informatie

Kies dekkingsgebied (Europa) als je uitsluitend op vakantie gaat binnen Nederland, Europa inclusief de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en Turkijke en de volgende niet-Europese landen aan de Middellandse Zee: Algerije, Egypte, Israël, Marokko en Tunesië. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks betaalt. Dit kan alleen via een automatische incasso. Je kunt de premie ook betalen per kwartaal, halfjaar of per jaar.

Extra informatie

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Wanneer je het lidmaatschap bij Vereniging eigen huis opzegt, wordt ook de verzekering opgezegd. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Dit kunt je doen via je Digitaal Dossier. Deze Inboedelverzekering is een verzekering binnen het Woonpakket. Je kunt alleen deze verzekering of het hele Woonpakket opzeggen.