Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Hera Zelfverzekerd is bedoeld als financieel vangnet voor zelfstandig ondernemers die door een lichamelijke aandoening voor langere tijd ernstig beperkt zijn in hun functioneren. 

Extra informatie

De uitkering is bedoeld als financiële ondersteuning om werk en/of leven opnieuw in te richten.

Wat is verzekerd?

Hera Zelfverzekerd keert eenmalig een bedrag uit als je door een lichamelijke aandoening naar verwachting meer dan 12 maanden niet kan zien, horen of spreken, niet mobiel bent of je armen of handen niet kan gebruiken. In de polisvoorwaarden lees je precies welke functionele beperkingen verzekerd zijn.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt gekozen tijdens de aanvraag en staat op het polisblad. Het gekozen verzekerd bedrag bevindt zich tussen de € 35.000 en de € 200.000 en mag maximaal 3 keer het jaarinkomen zijn.

Wie is verzekerd?

Hera Zelfverzekerd is een particuliere schadeverzekering. Je kunt de verzekering  als privé-persoon afsluiten als je zelfstandig ondernemer bent en voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst en je in Nederland bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als VOF, Eenmanszaak, Commanditaire vennootschap of Maatschap.

Wat is niet verzekerd?

  • Je krijgt geen uitkering als de functionele beperking of aandoening (in)direct het gevolg is van een psychische aandoening.

Minimaal 12 maanden beperkt

Je krijgt geen uitkering als de functionele beperking (naar inschatting van onze medisch adviseur ) korter dan 12 maanden duurt.

Bestaande aandoening

Je krijgt geen uitkering als de functionele beperking veroorzaakt wordt door een aandoening die je al had vóór de aanvraagdatum van de verzekering of tijdens de voorlopig verzekerde periode. Tenzij dit is veroorzaakt door een ongeval tijdens de verzekerde periode

Extra informatie

Let op: er gelden nog meer uitsluitingen. Deze vind je in de polisvoorwaarden bij ‘wanneer krijg je geen uitkering?’.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als er specifieke uitsluitingen zijn dan zetten wij deze op het polisblad. Hiervoor ben je dan niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, alleen moet je wel in Nederland wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Tijdens het afronden van je aanvraag stellen wij vragen over onder andere je werk, inkomen en gezondheid. Hier geef je volledig en eerlijk antwoord op. We kunnen ook medische informatie opvragen bij derden.

Na afsluiten van de verzekering geef je wijzigingen in je situatie aan ons door. Als je een uitkering aanvraagt ben je verplicht ons de informatie te geven waar wij om vragen in onder andere het claimformulier. 

Extra informatie

Denk bij wijzigingen in je situatie aan een ander beroep, het uitoefenen van andere werkzaamheden, verhuizen (naar het buitenland) of overlijden. Alle veranderingen die je door moet geven, staan in de polisvoorwaarden.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie maandelijks zolang je verzekering loopt. Wij schrijven de premie iedere maand automatisch af van je bankrekening. Je zorgt ervoor dat wij het bedrag altijd kunnen afschrijven.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je contract loopt vanaf de startdatum en stopt na twaalf maanden op de vervaldatum van het contract. Elk jaar ontvang je een voorstel voor een nieuw contract. Reageer je daar niet op? Dan ben je weer twaalf maanden verzekerd. Je verzekering stopt automatisch als de einddatum van de maximaal verzekerde periode bereikt is.

Extra informatie

Je verzekering eindigt ook wanneer wij uitkeren, als jouw verzekering stopt en als je overlijdt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan je verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Je verzekering opzeggen kan via ons online formulier, telefonisch 085-1055090, via Whatsapp of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie: https://www.heralife.nl/HeraZelfverzekerd