Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die u heeft aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf en/of anderen.

Extra informatie

Is de verzekering in verband met de hypotheek verpand? Dan keren wij het bedrag uit aan de hypotheekverstrekker.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.

 

Extra informatie

U kunt er bij het afsluiten van de verzekering voor kiezen om bij opzegging van de verzekering de reservewaarde uit te laten keren. Hierdoor wordt de premie hoger.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Of als u niet eerlijk bent over uw gezondheid. En bij zelfdoding binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Soms kunt u zich meeverzekeren. U betaalt dan extra premie. Als u arbeidsongeschikt wordt betaalt u geen of minder premie. Bij Hera life kunt u dit niet meeverzekeren.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat u invult op de gezondheidsverklaring en uw leeftijd. Als het verzekerd kapitaal minder is dan € 400.000,- en u bent nog geen 50 jaar dan volstaat in eerste instantie een gezondheidsverklaring. In andere situaties of indien uw gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft wordt u medisch gekeurd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen geschiedt via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen uw nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen uw nabestaanden geen bedrag). U krijgt een voorlopige dekking. U betaalt hiervoor geen premie. Er gelden andere afspraken over wat verzekerd is tijdens deze voorlopige dekking.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als de verzekering niet bij uw hypotheek hoort, dan kunt u de verzekering wijzigen of stoppen. Als u de verzekering stopt, dan krijgt u geen uitkering.