Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een collectieve verzekering die een werkgever aan zijn werknemers biedt. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit als de werknemer overlijdt. We betalen dit bedrag aan de werkgever die vervolgens uitkering doet aan de nabestaanden van de werknemer.

Wat is verzekerd?

De werkgever kiest het verzekerd bedrag. We keren het bedrag in één keer uit aan de werkgever die vervolgens uitkering doet aan de nabestaanden.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Hier wordt niet in voorzien.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als het overlijden van de werknemer een gevolg is van actieve deelname aan een gewapend conflict/oorlog of het gevolg is van zelfdoding. Verder keren we ook niet uit bij fraude.

Waar moet ik op letten?

Het kan zijn dat de nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Houdt daar rekening mee.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

De werkgever informeert de werknemers over de verzekering. Deelname is verplicht. Bij hoge verzekerde bedragen boven een bepaalde grens kunnen aan de werknemer vragen over de gezondheid worden gesteld die eerlijk moeten worden beantwoord. De antwoorden kunnen invloed hebben of de verzekering voor de werknemer doorgaat.  

Wanneer en hoe betaal ik?

De werkgever ontvangt van ons per maand of per jaar een premienota voor de werknemers die verzekerd zijn. De werkgever maakt het bedrag aan ons over. De werkgever kan de premies voor de werknemers inhouden op het netto salaris van de werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering loopt af op de einddatum die met de werkgever is afgesproken of als de werknemer uit dienst gaat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De werkgever kan de collectieve verzekering voor zijn werknemers stoppen door dit drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst (die de werkgever met ons heeft gesloten) aan ons door te geven.