Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De aflopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, jouw partner en/of kinderen. Een reis naar het buitenland mag maximaal 180 aaneengesloten dagen duren. Een reis in Nederland maximaal 90 aaneengesloten dagen.

Extra informatie

Heb je uitwonende studerende kinderen of kinderen waarvoor een co-ouderschapsregeling is getroffen? Dan kunnen zij tot 27 jaar ook meeverzekerd worden.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor schade die je tijdens jouw reis lijdt. Bijvoorbeeld schade aan bagage. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan jouw gezin. Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op jouw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via jouw zorgverzekering verzekerd bent (jouw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten). Het verplichte eigen risico in jouw basiszorgverzekering wordt vergoed, mits de geneeskundige kosten zijn gemaakt in het buitenland.

Bagage

Verzekerd bedrag is minimaal € 2.000,- en maximaal € 5.000,-. Er geldt een eigen risico van € 100,- per reis. Je kunt er voor kiezen om de aflopende reisverzekering uit te breiden met geld en waardepapieren (voor contant geld is het eigen risico € 45,- per persoon per gebeurtenis). Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Raadpleeg voor meer informatie de polisvoorwaarden en het aanvraagformulier.

Keuze: bijzondere sporten

Als je een aanvullende dekking voor de beoefening van wintersport en recreatieve onderwatersport afsluit, dan is schade tijdens de wintersport of onderwatersport verzekerd. Voor langlaufen, schaatsen en snorkelen is deze dekking niet nodig.

Extra informatie

Bij bepaalde bijzondere sporten zijn de ongevallendekking en de geneeskundige kosten uitgesloten. Deelname aan vechtsporten, wintersportwedstrijden en wedstrijden met voer- of vaartuigen is nooit verzekerd. In de voorwaarden lees je hier meer over.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer.

Extra informatie

Als het vervoermiddel uitvalt tijdens de reis en reparatie niet mogelijk is binnen 2 werkdagen, dan zijn verzekerd de extra kosten van het huren van een soortgelijk ander vervoermiddel of reiskosten met openbaar vervoer.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren we een vast bedrag uit. De rubriek Ongevallen is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Als je al een persoonlijke ongevallenverzekering bij ons hebt, heb je de keuze om deze rubriek te laten vervallen en ontvang je daarvoor een korting op jouw premie.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwacht niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt.

Extra informatie

De verzekering geldt alleen voor bepaalde gebeurtenissen. Zoals overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval, ook van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoot. Of bij onvrijwillig ontslag, schade aan jouw woning of een scheiding. Je kunt kiezen voor verschillende verzekerde bedragen.

Extra: aanvullende dekkingen

Je kan kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Geld kan tot maximaal € 750,- worden bijverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij opzet of fraude of als je onzorgvuldig met jouw spullen omgaat. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk.

Extra informatie

Bij de dekking Annulering vergoeden we geen schade als die van te voren al te verwachten was.

Reisadvies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van jouw reis) een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Schade door bijvoorbeeld molest is niet verzekerd.

Extra informatie

Met molest bedoelen we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand. Heeft jouw reisbestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is annulering van jouw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Een reis naar het buitenland mag maximaal 180 aaneengesloten dagen duren. Een reis in Nederland maximaal 90 aaneengesloten dagen.

Eigen risico

Bij verlies van reisbagage bij een vakantiereis tot maximaal 60 dagen geldt een eigen risico van € 100,- per persoon per reis. Bij een reisduur langer dan 60 dagen is er een eigen risico van € 100,- per persoon per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt de keuze voor dekking in Europa of overal ter wereld. In Nederland ben je alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken (goed op jouw spullen passen). Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering stopt op de einddatum van de reis die op de polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt automatisch zodra jij of jouw verzekerde bagage thuis is teruggekeerd.