Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt en als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Raadpleeg voor specifieke dekkingen en uitsluitingen altijd jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor jou en als je hiervoor gekozen hebt ook voor jouw inwonende gezinsleden en sommige andere huisgenoten. Ook minderjarige logés, huispersoneel (zoals een au pair of werkster) en jouw huisdier zijn verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen en bepaalde inwonende familieleden. Ook uitwonende ongehuwde studerende kinderen zijn verzekerd. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders. Raadpleeg jouw polis(voorwaarden) of vraag jouw adviseur om advies.

Oppassen of logeren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. Je laat hem uit jouw handen vallen en deze gaat stuk. Is er geen sprake van wettelijke aansprakelijkheid? Dan vergoeden wij maximaal € 1.000,-.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: jouw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op en brengt een fietser ten val.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door jouw eigen woning in Nederland is verzekerd. Je bent ook verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door jouw tweede woonhuis, recreatiewoning, huisje op een volkstuincomplex of stacaravan in Europa. Ook als je deze soms verhuurt, maar niet als je deze altijd verhuurt.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt. Je moet eigenaar zijn van de woning. Het geldt dus niet voor een huurwoning.

Verzekerd bedrag

Je kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van € 500.000,-, € 1.250.000,- of € 2.500.000,-

Speciaal kenmerk

Valt de schade onder de dekking van de verzekering? Dan kunnen wij namens jou verweer voeren richting de persoon die jou aansprakelijk heeft gesteld. De kosten worden bovenop het verzekerde bedrag vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, door een misdrijf of seksuele gedragingen. Of als het gaat om schade aan jouw eigen spullen of die van jouw gezinsleden of huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Opzicht is niet in alle gevallen verzekerd. Opzicht gaat om zaken die je in jouw bezit hebt, maar waarvan je niet de eigenaar bent. Bijvoorbeeld geleende of gehuurde zaken. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Extra informatie

Huur je een woning of vakantieverblijf in het buitenland? Dan ben je in bepaalde gevallen wel verzekerd. Raadpleeg jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Schade door auto

De aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WAM). Let op: een elobike is in sommige gevallen ook een motorrijtuig.

Extra informatie

Is de schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een maaimachine (maximum van 10 km/u) of een elobike (maximum van 25 km/u) waarvoor geen WAM verzekering verplicht is ? Dan ben je wel verzekerd.

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan ben je vaak niet aansprakelijk en is dat niet verzekerd. Ook als je tijdens een sport- en spelsituatie spullen van een ander kapotmaakt, zijn die niet verzekerd.

Extra informatie

In sommige situaties is er wel sprake van aansprakelijkheid en is dit wel gedekt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij schade of letsel aan een toeschouwer.

Schade tijdens werk

De aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je bent wel verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die jouw ongehuwde kinderen veroorzaken tijdens werkzaamheden die incidenteel of in beperkte omvang tijdens vakantie of in vrije tijd worden verricht voor derden. Raadpleeg jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De aansprakelijkheid voor schade door het bezit of gebruik van een wapen is niet verzekerd. De aansprakelijkheid voor schade door het bezit of het gebruik van vuurwapens tijdens de jacht kan worden verzekerd. Vraag jouw adviseur om advies.

Eigen risico

Je hebt in de meeste gevallen geen eigen risico.

Extra informatie

In sommige gevallen heb je wel een eigen risico. Bijvoorbeeld een eigen risico van € 45,- voor schade aan geleende spullen. Raadpleeg de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Je verzekering stopt dan een maand later.