Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.

Extra informatie

Een reis mag maximaal 45 dagen duren. Verlengen is mogelijk. Je kunt zelf een doorlopende reis- of een annuleringsverzekering samenstellen. Ook kan je de dekkingen voor reis en annulering combineren.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor schade die je tijdens je reis lijdt. Bijvoorbeeld schade aan bagage. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan jouw gezin. Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op jouw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via jouw zorgverzekering verzekerd bent (jouw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten). Het verplichte eigen risico in jouw basisverzekering wordt vergoed, mits de geneeskundige kosten zijn gemaakt in het buitenland.

Bagage

Verzekerd bedrag tot maximaal € 2.500,-. Er geldt een eigen risico van € 45,- per gebeurtenis. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot maximaal € 125,- (met de mogelijkheid een hogere waarde bij te verzekeren). Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Voor bepaalde artikelen gelden maximale vergoedingen. Raadpleeg voor meer informatie de polisvoorwaarden.

Bijzondere sporten

Je bent verzekerd voor schade tijdens de beoefening van onder andere wintersport en recreatieve onderwatersport.

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledige overzicht van gedekte sporten de polisvoorwaarden. We vergoeden ook beschadiging, verlies of diefstal van in het buitenland gehuurde winter- en onderwatersportartikelen;

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor, ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer.

Extra informatie

Als het vervoermiddel uitvalt tijdens de reis en reparatie niet mogelijk is binnen 2 werkdagen, dan zijn verzekerd de extra kosten van het huren van een soortgelijk ander vervoermiddel of reiskosten met openbaar vervoer.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren we een vast bedrag uit. De rubriek Ongevallen is alleen meeverzekerd, indien je daarvoor gekozen hebt.

Extra informatie

Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Als je al een persoonlijke ongevallenverzekering bij ons hebt, heb je de keuze om deze rubriek te laten vervallen en ontvang je daarvoor een korting op je premie.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt.

Extra informatie

De verzekering geldt alleen voor bepaalde gebeurtenissen. Zoals overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval, ook van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoot. Of bij onvrijwillig ontslag, schade aan jouw woning of een scheiding. Je kunt kiezen voor verschillende verzekerde bedragen.

Aanvullende dekkingen

Je kan kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Geld kan tot maximaal € 500,- worden bijverzekerd. Je kan de standaard reisduur verlengen van 45 naar 60 aaneengesloten dagen. Als je langer op reis gaat, kan je ook voor de duur van die reis een verlenging aanvragen.

Voor wie?

Je kunt de doorlopende reisverzekering afsluiten voor jezelf, jouw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

Extra informatie

Heb je uitwonende studerende kinderen of kinderen waarvoor een co-ouderschapsregeling is getroffen? Dan kunnen zij tot 27 jaar ook meeverzekerd worden.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij opzet of fraude of als je onzorgvuldig met jouw spullen omgaat. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk.

Extra informatie

Bij de dekking Annulering vergoeden we geen schade als die van te voren al te verwachten was.

Negatief reisadvies

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van jouw reis) een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Schade door bijvoorbeeld molest is niet verzekerd.

Extra informatie

Met molest bedoelen we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand. Heeft jouw reisbestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is annulering van jouw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een reis mag maximaal 45 dagen óf 60 aaneengesloten dagen duren (voor 60 dagen geldt een toeslag op de premie).

Eigen risico

Bij verlies van reisbagage geldt een eigen risico van € 45,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Extra informatie

In Nederland ben je alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op jouw spullen passen). Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Jouw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Je verzekering stopt dan een maand later.