Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan jouw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan jouw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van € 5.000.000,- verzekerd voor schade die je met jouw boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Schade aan eigen boot

Schade door een aanvaring is verzekerd (Volledig Cascoverzekering). Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het gebrek zelf ook.

Extra informatie

Gevolgschade: bijvoorbeeld de motor lekt olie. Hierdoor beschadigt het ruim van de boot. Het opnieuw schilderen van het ruim is verzekerd, reparatie aan de motor ook.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal is de dagwaarde van de boot, motor, verzekerd. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt hetzelfde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, boot. De dagwaarde is de waarde van de boot op het moment dat de schade ontstond. Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd was met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies, bestek en beddengoed.

Extra informatie

Bij de Volledig Cascoverzekering is de inboedel volledig meeverzekerd.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd.

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd.

Volgboot en trailer

Een volgboot is standaard verzekerd. Een boottrailer is aanvullend te verzekeren.

Extra informatie

Een volgboot is verzekerd als de boot een snelheid van maximaal 20 kilometer per uur heeft en als de lengte niet meer is dan de maximale breedte van jouw vaartuig.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit (alleen NL-ingezetenen).

Pechhulp

Bij problemen op het water zijn sleep- en bergingskosten meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Schade tijdens vervoer tegen betaling is aanvullend te verzekeren.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld waardevolle spullen uit het zicht opbergen.

Eigen risico

In overleg zijn er verschillende eigen risico's mogelijk.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen uit verschillende vaargebieden: Nederland +20 mijl, Europa +20 mijl of zeedekking. Ga je naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan ontvang je een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons.

Extra informatie

Andere vaargebieden zijn op aanvraag.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie eenmaal per jaar. De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw adviseur of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of via een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Jouw verzekering stopt dan een maand later.