Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzeker jij je tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies of diefstal van gegevens en cyberaanvallen.
Daarnaast heb je 24 uur per dag toegang tot de experts van de Hienfeld Cyber Assist lijn bij een cyberincident.

Wat is verzekerd?

Verzekerd bedrag

Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde
bedragen.

Aansprakelijkheid

Lijden andere partijen schade als gevolg van jouw cyberincident? En ben jij daarvoor aansprakelijk? Dan dekt deze verzekering daarvan de kosten.

Herstelkosten

Verzekerd zijn de kosten van reparatie en/of vervanging van data, programma's of website. Kosten van onderzoek naar de systeembeveiliging ook.

Cyberafpersing

De schade van hackers die je website of data gijzelen. Je krijgt hulp van security-experts, en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

Bedrijfsschade

Wanneer een aanval op je computersystemen leidt tot omzetverlies, of doordat je bedrijfsvoering platgelegd wordt, is dit verlies verzekerd.

Datalek

Kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of claims van derden, omdat zij je aansprakelijk stellen. Ook gedekt zijn meldingskosten, kosten voor juridisch advies en boetes toezichthouders.

Diefstal van geld en waardemiddelen en telefoonhacking

Wordt er als gevolg van een cyerincident geld of andere waardemiddelen gestolen? Dan is dat verzekerd. Ook worden de belkosten vergoed die gemaakt worden nadat je telefoonsysteem is gehackt.

Wat is niet verzekerd?

  • Veroorzaak je zelf met opzet schade? Of fraudeer je? Dan is dat niet verzekerd. Ook schade door uitval van je internetserviceprovider is niet verzekerd, evenals zaak- en letselschade, productaansprakelijkheid en inbeslagname van overheidswege.

Schade door illegale data

Is de schade ontstaan door data die je illegaal verkregen hebt? Dan is dat niet gedekt.

Verenigde Staten of Canada

Vergoeding schade aan personen of bedrijven in de Verenigde Staten of Canada is niet / gelimiteerd gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Let-optekst: meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico van € {...}.

Preventie-eisen

De verzekeraar stelt bepaalde preventie-eisen. Voldoe je daar niet aan, dan kan het gebeuren dat de verzekeraar niet of slechts gedeeltelijk uitkeert.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het {derde} jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doe je [schriftelijk] [telefonisch] [per e-mail].