Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan voorwerpen in jouw huis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage en diefstal.

Wat is verzekerd?

Alle voorwerpen in jouw huis, zoals meubels, kleding, serviesgoed en kostbaarheden.

Verzekerd bedrag

We vergoeden naar nieuwwaarde maximaal het bedrag waarvoor jouw inboedel is verzekerd. Het verzekerd bedrag staat op jouw polis. In sommige gevallen vergoeden we de schade naar dagwaarde. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de polisvoorwaarden? Dan vergoeden we tot dat maximum.

Contra-expertise na schade

Bent je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op met jouw verzekeringsadviseur.

Sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot € 6.000,-. Diefstal van sieraden is tot maximaal € 2.500,- verzekerd.

Extra informatie

Hebt je een hogere waarde aan sieraden en wil je die verzekeren? Dan kun je het verzekerd bedrag verhogen. We vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven. Vraag hiervoor advies aan jouw verzekeringsadviseur.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur is standaard verzekerd tot € 15.000,-.

Extra informatie

Heb je een hogere waarde aan (audio-) apparatuur en wil je die verzekeren? Dan kan je het verzekerd bedrag verhogen. We vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven. Vraag hiervoor advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Spullen buiten huis

Schade aan voorwerpen die zich niet in jouw eigen woonhuis bevinden zijn beperkt verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Je kunt jouw kostbaarheden buitenshuis verzekeren met de keuzedekking "Kostbaarheden verlies en buitenshuis". Dan zijn onder andere sieraden en fotoapparatuur overal ter wereld verzekerd, tot maximaal 10 % van het verzekerd bedrag.

Garantie tegen onderverzekering

Vul de inboedelwaardemeter goed in. Dan doen we bij schade geen beroep op onderverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud, opzet en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Vallen en stoten

Schade aan jouw voorwerpen door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een glas wijn die je laat vallen op jouw vloerkleed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Heb je een eigen risico, dan staat dat op jouw polis. Daar staat ook hoeveel eigen risico je hebt. Dit eigen risico wordt afgetrokken van de schadevergoeding. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Voor schade door storm aan jouw huurders- of eigenaarsbelang geldt een eigen risico van € 75,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan jouw inboedel/spullen in jouw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Jouw verzekering stopt dan een maand later.