Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan jouw instrumenten en apparatuur, zoals muziekinstrumenten, medische apparatuur, meetapparatuur en foto- en videocamera’s, lenzen statieven en andere toebehoren. Het gaat daarbij om schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Extra informatie

Instrumenten kunnen op veel manieren beschadigd raken. De financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Met een instrumentenverzekering ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor schade aan apparatuur en/of instrumenten. Je kunt ook apparatuur en/of instrumenten die niet jouw eigendom zijn verzekeren

Extra informatie

Het aantal uitsluitingen is beperkt. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerde bedrag staat op het polisblad.

Extra informatie

Je dient vooraf een specificatie in te sturen van de apparatuur en/of instrumenten

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van de kosten vooraf contact op met ons op.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de precieze regeling, er wordt onder andere ook een arbiter ingeschakeld als je kiest voor een eigen expert.

Verzekeringsgebied

De instrumenten/apparatuur zijn/is wereldwijd verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan instrumenten/apparatuur door vallen en stoten is ook verzekerd. Denk daarbij aan een camera dat van een statief valt en daardoor beschadigt. Of een camera die stuk gaat omdat iemand er tegenaan stoot.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die is uitgesloten van dekking wordt niet vergoed. Schade die je zelf met opzet hebt veroorzaakt of als je fraudeert, wordt nooit vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden welke uitsluitingen van toepassing zijn of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Eigen gebrek

Een eigen gebrek

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Meestal geldt er een eigen risico. Als je kiest voor een (hoger) eigen risico dan kunnen we een korting op de premie aanbieden.

Waar ben ik gedekt?

De instrumenten/apparatuur zijn/is wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie en kosten moeten binnen 30 dagen na de notadatum betaalt zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of via een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Jouw verzekering stopt dan een maand later.