Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze kunstverzekering dekt schade aan jouw kunstobjecten. Deze is niet bedoeld voor de verzekering van edelstenen, edelmetalen, sieraden, juwelen en dergelijke. Hiervoor bestaan andere verzekeringen zoals een inboedel- of kostbaarhedenverzekering.

Extra informatie

Kunstvoorwerpen kunnen op veel manieren beschadigd raken. De financiƫle gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Met een kunstverzekering ben je verzekerd voor de financiƫle gevolgen van dit soort gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Deze kunstverzekering dekt schade aan jouw kunstvoorwerpen door alle van buiten komende gebeurtenissen. Dat betekent dat bijna alle schades zijn gedekt. Alleen schade die uitgesloten is van dekking wordt niet vergoed.

Extra informatie

Het aantal uitsluitingen is beperkt. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Verzekerd bedrag

We vergoeden bij schade herstelkosten en waardevermindering, en bij totaalverlies de waarde van het verloren gegane object. We doen dit tot maximaal de marktwaarde van het kunstvoorwerp. Die waarde kun je aantonen door het overleggen van bijvoorbeeld een taxatierapport, een specificatie of een aankoopnota.

Extra informatie

Als de waarde van een kunstobject niet blijkt uit bijvoorbeeld een taxatierapport, specificatie of aankoopnota, dan kan de marktwaarde ook achteraf nog door een expert worden vastgesteld. Overlegging van foto's, omschrijvingen, afmetingen en dergelijke is dan gewenst. Hoe beter de documentatie, des te sneller kan de schade worden afgewikkeld.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van de kosten vooraf contact op met ons op.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de precieze regeling, er wordt onder andere ook een arbiter ingeschakeld als je kiest voor een eigen expert.

Spullen buiten huis

De kunstvoorwerpen zijn ook verzekerd als ze -tot maximaal 4 maanden- op een ander adres zijn, bijvoorbeeld bij een restaurateur of lijstenmaker. Ook vergoeden we schade ontstaan tijdens transport.

Extra informatie

We vergoeden ook schade aan of verlies van objecten in de open lucht. Hiervoor geldt een hogere premie. Daarnaast geldt een aantal extra uitsluitingen en een eigen risico voor diefstal en vandalisme.

Vallen en stoten

Schade aan kunstvoorwerpen door vallen en stoten is ook verzekerd.

Extra informatie

Denk daarbij aan een schilderij dat van de muur valt en daardoor beschadigt. Of een beeld dat stuk gaat omdat iemand er tegenaan stoot.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die is uitgesloten van dekking wordt niet vergoed. Schade die je zelf met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden welke uitsluitingen van toepassing zijn of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Sieraden

Edelstenen, edelmetalen, sieraden, juwelen en dergelijke vallen niet onder de dekking.

(Audio-)apparatuur

(Audio-)apparatuur is niet verzekerd onder deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade in kelder en/of souterrain is alleen gedekt als het kunstvoorwerp daar 15 cm verhoogd wordt opgeslagen. Check jouw polisvoorwaarden. Of vraag jouw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Meestal geldt er geen eigen risico. Als je kiest voor een (hoger) eigen risico dan kunnen we een korting op de premie aanbieden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan jouw kunstvoorwerpen op de locatie(s) die vermeld staan op jouw polis. De kunstvoorwerpen zijn ook verzekerd als ze -tot maximaal 4 maanden- op een ander adres zijn, bijvoorbeeld bij een restaurateur of lijstenmaker. Ook transport naar een locatie in de wereld is gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie en kosten moeten binnen 30 dagen na de notadatum betaalt zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of via een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Jouw verzekering stopt dan een maand later.