Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 5.000.000,- verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Extra informatie

Hogere bedragen voor aansprakelijkheid zijn mogelijk.

Schade aan eigen boot

Schade door een aanvaring is verzekerd (Volledig Cascoverzekering). Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Vaste premie. 10 jaar eigen bebrek VSI is verzekerd. Geen terugval in no claim bij gemelde schade.

Extra informatie

Gevolgschade: bijvoorbeeld de motor lekt olie. Hierdoor beschadigt het ruim van de boot. Het opnieuw schilderen van het ruim is verzekerd, reparatie aan de motor ook.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal is de dagwaarde van de boot, motor, verzekerd. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt hetzelfde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, boot. De dagwaarde is de waarde van de boot op het moment dat de schade ontstond. Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd was met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies, bestek en beddengoed.

Extra informatie

Bij de Volledig Cascoverzekering is de inboedel volledig meeverzekerd.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd.

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd.

Volgboot en trailer

Een volgboot is standaard verzekerd. Tender en toys (zoals jetski, seabob) zijn extra mee te verzekeren.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit (alleen NL-ingezetenen).

Pechhulp

Bij problemen op het water zijn sleep- en bergingskosten meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens vervoer tegen betaling. Charter is aanvullend te verzekeren.

Extra informatie

Raadpleeg artikel 2 van de voorwaarden voor een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Langzaam inwerkende schade/slijtage

Bijvoorbeeld vocht dat langzaam inwerkt in hout of polyester waardoor rotting ontstaat. Of het loslaten of afbladderen van niet hechtende verf.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand is niet verzekerd.

Verhuur

Het verhuren van de boot zonder schipper. Verhuur met schipper is charter en is mogelijk op aanvraag.

Niet beschikken over wettelijk vaarbewijs en/of varen onder invloed

De verantwoordelijk schipper dient in het bezit te zijn van een wettelijk vereist vaarbewijs dat nodig is in het betreffende land of vaargebied.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld waardevolle spullen uit het zicht opbergen.

Eigen risico

In overleg zijn er verschillende eigen risico's mogelijk.

Waar ben ik gedekt?

Er kan gekozen worden uit verschillende vaargebieden: Nederland +20 mijl, Middellandse Zee- of zeedekking. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan ontvangt u een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons.

Extra informatie

Andere vaargebieden zijn op aanvraag.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht de gestelde vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Meld de eventuele schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via uw verzekeringsadviseur of door het bedrag zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die vermeld is op de polis en loopt door totdat verzekeringnemer of assuradeuren de verzekering opzegt. Wordt de verzekering niet binnen de gestelde termijn betaald, dan vervalt de dekking. Assuradeuren kunnen de verzekering schorsen of de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.