Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt uw risicoaansprakelijkheid en schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair en/of overig huispersoneel is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden en inwonend huispersoneel. Ook uitwonende studerende kinderen jonger dan 27 jaar zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt vrienden met verhuizen en u laat een vaas vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor valt een fietser en raakt gewond.

Schade door de eigen woning

In Nederland is schade veroorzaakt door uw eigen woning verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat verzekerd. Ook u zaken van een ander beschadigt, is dit verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt. Schade veroorzaakt door opzet is niet gedekt.

Speciaal kenmerk

U kunt kiezen uit diverse verzekerde bedragen. Raadpleeg hiervoor uw tussenpersoon.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, opzicht of een misdrijf. Schade veroorzaakt door (lucht)vaartuigen. Schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Extra informatie

Opzicht is in bepaalde gevallen beperkt meeverzekerd (maximaal € 12.500).

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Gehuurde spullen is niet verzekerd, geleende spullen tot maximaal € 12.500.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel). Dit is niet van toepassing in geval van werkzaamheden van huispersoneel en bij vakantiewerk of een bijbaan door kinderen.

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet gedekt is uw aansprakelijkheid wanneer uw woonplaats niet langer in Nederland is. De verzekering eindigt 30 dagen na uw vertrek.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 250 voor materiële schade. Voor letselschade geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen. [Wel is de maximale vergoeding in {landen invullen} lager, namelijk € {0.000}]

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht. De premie wordt per jaar betaald. Indien u voor automatische incasso kiest kan de premie ook per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij de tussenpersoon of rechtstreeks bij ons.