Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is een All Risk casco verzekering voor één klassiek motorrijtuig of voor uw volledige klassiekercollectie. Bij dit product is geen WA verzekering van toepassing. Dit zult u elders moeten afsluiten.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan de klassieker verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden diverse kosten als gevolg van schade of pech.

Extra informatie

Raadpleeg het artikel over Hulpverlening in de polisvoorwaarden.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Er geldt geen maximumvergoeding voor onderdelen.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de klassieker op het moment van taxeren.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. Bij total loss kunt u het wrak terugkrijgen.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal van persoonlijke bezittingen tot maximaal € 1.000 uit de klassieker ook.

Ruitschade

Ruitschade is gedekt.

Schade aan je oldtimer

Alle schade aan je oldtimer is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de All Risk verzekering.

Speciaal kenmerk

Accessoires, onderdelen en memorabilia zijn automatisch meeverzekerd tot € 5.000. Hogere bedragen zijn mogelijk op verzoek.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze verzekering biedt alleen dekking voor het casco risico van uw klassieker. Het WA risico zult u elders moeten afsluiten.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schade geldt een eigen risico van € 500 per gebeurtenis.

Extra informatie

U kunt uw eigen risico indien gewenst verhogen tegen premiekorting.

Beperkt kilometrage

U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u niet meer dan 5.000 kilometer per jaar met uw klassieker rijdt.

Snelheidsritten/wedstrijden

Deze zijn niet verzekerd. Maar tijdens regelmatigheids- en behendigheidsritten is er wel dekking.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking indien u schade heeft geleden binnen Europa of in een aantal landen daarbuiten.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de landen buiten Europa.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht. De premie wordt per jaar betaald. Indien u voor automatische incasso kiest kan de premie ook per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij de tussenpersoon of rechtstreeks bij ons.