Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze All Risk verzekering vergoedt schade aan uw tweede-/vakantiewoning. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak en andere van buitenkomende onheilen. Ook schade door aardbeving is meestal meeverzekerd.

Extra informatie

Holiday Homes by Hiscox is een verzekering voor uw tweede-/vakantiewoning in vrijwel de gehele EU.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren schade aan uw tweede-/ vakantiewoning en alles wat daarmee verbonden is, zoals zonnepanelen en zonweringen. Ook tennisbanen en omheiningen zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Uw tweede- /vakantiewoning is verzekerd tot het verzekerde bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning. Deze verzekering kent geen onderverzekeringsregels indien u minimaal rekent met de door ons geboden rekenmethode bij het afsluiten van de verzekering.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door de expert? Dan kunt u op onze kosten zelf een expert inschakelen.

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd. Dit geldt ook voor bijzondere glassoorten zoals glas in lood, geëtst glas en gebrandschilderd glas.

Tuin

Schade aan uw tuinaanleg en beplanting is standaard meeverzekerd met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Tuinaanleg is verzekerd voor schade die veroorzaakt is door brand, aanrijding, aanvaring en neerstorten van (onder)delen van gebouwen.

Verbouwing, leegstand

Tijdens de periode van aan-/verbouw met een aanneemsom boven € 25.000 is er beperke dekking.

 

Extra informatie

De dekking is dan beperkt tot brand, ontploffing, bliksem, luchtvaartuigen, aanrijding en aanvaring. Storm is dan alleen meeverzekerd zolang het gebouw wind- en waterdicht is. De dekkingsbeperkingen zijn alleen van toepassing voor zover verband bestaat met de werkzaamheden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw vakantiewoning is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Bij leegstand is schade veroorzaakt door vandalisme niet gedekt.

Aansprakelijkheid onroerend goed

Aansprakelijkheid voor uw tweede- /vakantiewoning is in de meeste West Europese landen automatisch meeverzekerd tot € 750.000 per aanspraak.

Extra informatie

Raadpleeg de voorwaarden voor welke landen dit van toepassing is.

Keuze: Bijgebouwen en zwembaden

Indien u bijgebouwen en zwembaden mee wilt verzekeren dan dient u dit op te geven.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door constructiefouten, onvoldoende onderhoud, bevriezing van water in zwembaden met toebehoren, neerslag via openstaande ramen/deuren en geleidelijke inwerkingen is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk toegebrachte schade of frauduleus handelen.

Extra informatie

Overstroming is meestal niet standaard meeverzekerd. Raadpleeg uw tussenpersoon voor de mogelijkheden van meeverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 150 per gebeurtenis.

Extra informatie

Er geldt één keer eigen risico bij combinatieschade inboedel en opstal. Een hoger eigen risico levert premiekorting op.

Aan- /verbouw

Tijdens de periode van aan-/verbouw met een aanneemsom boven € 25.000 is de dekking beperkt tot brand, ontploffing, bliksem, luchtvaartuigen, aanrijding en aanvaring. Storm is dan alleen meeverzekerd zolang het gebouw wind- en waterdicht is. De dekkingsbeperkingen zijn alleen van toepassing voor zover verband bestaat met de werkzaamheden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw tweede-/ vakantiewoning in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht. De premie wordt per jaar betaald. Indien u voor automatische incasso kiest kan de premie ook per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij de tussenpersoon of rechtstreeks bij ons.