Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Diefstal is verzekerd als de aanhanger op slot staat. U krijgt de dagwaarde vergoed.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert.

Accessoires

Accessoires zijn meeverzekerd voor 10% van de cataloguswaarde met een maximum van € 5000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade door opzet, tijdens verhuur, bij rijden zonder geldig rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs. Let op: schade aan en diefstal van spullen in de aanhanger is ook niet verzekerd.

WA-dekking

De aansprakelijkheid (WA-dekking) is op de polis voor uw aanhanger niet verzekerd. Dit risico is verzekerd door de verzekering van het voertuig dat de aanhanger trekt..

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in de landen zoals vermeld op de groene kaart van uw voertuig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of schriftelijk.