Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, snorfiets, brommobiel of fiets met hulpmotor veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt deze verzekering uitbreiden door te kiezen voor Diefstal of Diefstal en Aanrijding.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans voertuigen of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

Bij bromfiets, snorfiets, brommobiel vergoeden wij de aanschafwaarde als u de eerste eigenaar bent en het voertuig niet ouder is dan 12 maanden. U krijgt de dagwaarde uitgekeerd als u niet de eerste eigenaar bent.

Extra informatie

Bij de fiets met hulpmotor de aanschafwaarde als u de eerste eigenaar bent en de fiets met hulpmotor nog geen 36 maanden oud is. U Krijgt de dagwaarde als u niet de eerste eigenaar bent.

Keuze: schade door brand of natuur

Als de bromfiets voor Diefstal en Aanrijding verzekerd is, dan is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier verzekerd.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Als de bromfiets voor Diefstal en Aanrijding verzekerd is, dan is alle schade aan uw bromfiets verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: Pechhulp

U kunt uw bromfiets-, snorfietsverzekering uitbreiden met een pechhulpdekking. Dit is alleen mogelijk in combinatie met de dekking WA+Diefstal+Aanrijding.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder geldig rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders op de bromfiets, die jonger is dan 25 jaar? En staat hij niet als regelmatige bestuurder op de polis? Dan beperken wij de schadevergoeding.

Eigen risico

Het eigen risico per schadegebeurtenis is € 125,-. Heeft u een fiets met hulpmotor? Dan heeft u een eigen risico van € 20,- per schadegebeurtenis. Bij een brommobiel is uw eigen risico € 300,-. Het eigen risico bij vervanging van een ruit is € 150,-. Bij een ruitreparatie is er geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of per e-mail.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen.