Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw camper. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een verplichte dekking. U kunt zich aanvullend verzekeren met de Beperkt Casco of Volledig Casco dekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw camper veroorzaakt aan andere personen(derden) en/of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, bergen en vervoer naar huis bij een ongeval of ziekte.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie over de hulpverlening.

Reparatie

Laat u de schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Dan heeft u geen eigen risico.

Keuze: diefstal of total loss

Beperkt Casco biedt dekking bij diefstal. Volledig Casco bij total loss. Bij Volledig Casco vergoeden wij de nieuwwaarde tot max. € 80.000,-, als de camper fabrieksgebouwd, niet ouder dan 36 maanden, nieuw bij afgifte Nederlands kenteken en alleen voor particulier gebruik is.

Keuze: schade door brand of natuur

De (Beperkt en Volledig) Cascodekking vergoedt schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier.

Keuze: inboedel

De inboedel en (zonne-)luifel) kunt u aanvullend tot max. € 25.000 meeverzekeren.

Keuze: ruitschade

De (Beperkt en Volledig) Cascodekking biedt vergoeding van de reparatie via een bij ons aangesloten herstelbedrijf. Voor ruitvervanging geldt een maximum vergoeding van € 1.000,- per gebeurtenis, na aftrek van het eigen risico.

Keuze: schade aan eigen camper

Alle schade aan uw camper is verzekerd. Bij een Volledig Cascodekking is ook dekking als de schade uw eigen schuld is.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Wij keren in ieder geval niet uit als de schade is veroorzaakt door opzet, tijdens rijden zonder rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs. Ook is er geen dekking bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uw camperautoverzekering geldt alleen in de landen die genoemd zijn op de groene kaart.

Eigen risico

Het eigen risico is € 135,- per gebeurtenis. Dit vervalt als u de schade laat repareren bij een door ons geselecteerd herstelbedrijf.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie over het eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of per e-mail.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen.