Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta/toer)caravan of vouwwagen. Of schade die uw losgekoppelde caravan of vouwwagen veroorzaakt aan anderen en hun spullen. U kunt kiezen uit een Allrisk- of een Brand/Diefstal/Storm-verzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf en vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte.

Diefstal of total loss

Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (koppelslot of wielklem). Is uw caravan total loss door storm? Dan bent u verzekerd. Raakt uw caravan total loss door bijvoorbeeld een aanrijding of hagelschade, dan heeft u alleen dekking onder de Allrisk-verzekering.

Extra informatie

Uw caravan is standaard tegen 2 jaar nieuwwaarde verzekerd. Tegen een premietoeslag kunt u dit uitbreiden naar 5 of 7 jaar. Een tweedehands caravan kunt u voor 2 jaar verzekeren tegen aanschafwaarde. Daarna vergoeden wij maximaal de dagwaarde.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert of u kunt gebruik maken van onze samenwerkende schadeherstelbedrijven. U krijgt een lagere vergoeding als u besluit om de schade niet te laten repareren.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand en storm is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door storm is standaard verzekerd. Schade door hagel kunt u aanvullend verzekeren.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan zoals servies, beddengoed en kleding zijn verzekerd. Of wij de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (uit het zicht) en of uw caravan op slot was. Belangrijk voor de dekking is dat u ook voorzichtig bent op uw spullen.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een fietsendrager, caravanmover, reservewiel of schotelantenne is standaard verzekerd. Een luifel of voortent kunt u aanvullend verzekeren.

Pechhulp

U heeft recht op hulpverlening bij uitval van de caravan, auto of bestuurder in het verzekerde gebied buiten uw woonplaats.

Keuze Topmodule

Is uw caravan jonger dan 3 jaar en bent u de eerste eigenaar? Dan kunt u kiezen voor de Topmodule. Wij bieden dan 7 jaar nieuwwaarde en u heeft geen eigen risico.

Stallen

Uw caravan of vouwwagen is ook verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. Ook is er geen dekking als de schade ontstaat omdat de caravan onvoldoende onderhouden is of wanneer u onzorgvuldig bent geweest door bijvoorbeeld met storm te gaan rijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw caravan aan uw auto is gekoppeld, dan valt schade die door uw caravan wordt veroorzaakt onder de dekking van uw autoverzekering.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico bij schade door brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, aansprakelijkheid en hulpverlening. Voor overige schadeoorzaken en diefstal geldt een eigen risico van € 75, voor hagelschade € 150.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico tegen premieverlaging. Als u kiest voor 7 jaar nieuwwaarde geldt er helemaal eigen risico. Het eigen risico wordt met € 75 verlaagd als u de schade laat repareren door een samenwerkend caravan schadeherstelbedrijf.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland, Belgie en Luxemburg. In Duitsland is er dekking binnen 100 km. van de Nederlandse grens. Daarnaast is er dekking voor maximaal 6 maanden in de rest van Duitsland en de overige landen in Europa. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of schriftelijk.