Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. De reis mag maximaal 90 dagen duren. Verlengen is mogelijk. U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen. 

Extra informatie

U kunt zelf een doorlopende reis met een annuleringsverzekering samenstellen.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp voor personen. Bij een letsel door een ongeval, ziekte of overlijden regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. U krijgt altijd hulp via onze Alarmcentrale.

Extra informatie

U kunt uw verzekering aanvullen met extra keuzedekkingen.

Medisch

Wij vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Het is noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse zorgverzekering heeft. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Niet verzekerd is het vrijwillig eigen risico van uw zorgverzekering.

Bagage

U bent verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage of reisdocumenten. Wij vergoeden maximaal € 5.000 per persoon en maximaal € 10.000 per reis per polis. Het eigen risico is € 50 per gebeurtenis per reis.

Extra informatie

Sommige bagage zoals camera's, laptops, i-pod/i-pads, smartphones, sieraden en brillen zijn voor een maximaal bedrag verzekerd.

Keuze: bijzondere sporten

U bent verzekerd tijdens wintersporten en het beoefenen van bijzondere sporten (bv. parachutespringen). Maar ook rafting en bergsporten zijn verzekerd.

Extra informatie

Langlaufen, schaatsen, duiken en sleeen door kinderen tot 14 jaar zijn standaard meeverzekerd. Hiervoor hoeft u geen extra dekking voor ‘(Winter)sport’ af te sluiten.

Pech op reis

U bent verzekerd voor vervangend vervoer en hulp door de Alarmcentrale wanneer uw vervoermiddel of de bestuurder uitvalt. Schade aan, diefstal van, of schade door het te zwaar beladen van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Daarnaast kunt u kiezen om de dekking Automobilistenhulp te verzekeren. U bent dan verzekerd voor vervoer van uw defecte vervoermiddel naar huis en toezending van onderdelen door de alarmcentrale.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking Annulering worden de (annulerings)kosten vergoed die u maakt indien u uw geboekte reis onverwachts moet afzeggen. Ook als u een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijgt u een vergoeding. Dit is maximaal het gekozen verzekerd bedrag.

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Samengestelde reizen

U bent standaard verzekerd voor een reis die bestaat uit losse onderdelen die afzonderlijk geboekt zijn zoals een ticket en accommodatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Als uw schade ontstaat tijdens zakenreizen. Of bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Bijvoorbeeld als u zichtbaar spullen in uw voertuig achter laat. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten uw schuld en onvoorzien zijn.

Extra informatie

Voor de schadeafhandeling is het noodzakelijk dat u ook aan uw verplichtingen voldoet, zoals tijdig schade melden, aangifte doen van diefstal en meewerken bij schadebehandeling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

€ 50 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal 1 betaalde overnachting.

Extra informatie

Europa betekent: alle Europese landen inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of schriftelijk.