Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Wij verzekeren schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage of eigen schuld.

Extra informatie

We vergoeden schade door stroomuitval die langer dan 6 uur duurt (max. € 250). Als er water onvoorzien uit leidingen vloeit, vergoeden wij de kosten om de leiding te herstellen. Hak- en breekwerk voor de huurder is gemaximeerd tot € 3.500.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, tv's, boeken, (geluids)apparatuur, computers, sieraden, keukengerei en kleding.

Verzekerd bedrag

We vergoeden op basis van nieuwwaarde en maximaal het bedrag waarvoor uw inboedel is verzekerd. Dit verzekerde bedrag staat op uw polis. Bij sommige schadegebeurtenissen geldt een maximum schadevergoeding of vergoeden wij de schade naar dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot € 6.000. Waardevolle bezittingen tot € 15.000. Wilt u een hogere waarde verzekeren? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur is standaard tot max. € 12.000 verzekerd. Wilt u een hogere waarde verzekeren? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Spullen buiten huis

De inboedel in uw auto (max. € 250 bij diefstal na inbraak) is standaard meeverzekerd. Net zoals uw tuinmeubilair, tuingereedschap en wasgoed in de tuin of op het balkon van het woonhuis.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Dit geldt niet voor smartphones, tablets, laptops en wearable devices.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt.

Keuze: Waardegarantie en korting bij beveiliging

Waardegarantie betekent dat we altijd het hele schadebedrag vergoeden bij een verzekerde schade. Zo bent u nooit onderverzekerd. Met een goed beveiligde woning krijgt u 10 of 15% korting op de premie van uw inboedelverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, opzettelijk handelen of nalaten en schade veroorzaakt door dieren. Check de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal van uw spullen buiten uw woning is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Standaard is het eigen risico € 100 per gebeurtenis. U kunt kiezen voor een hoger eigen risico van € 200, € 350 of € 600. Bij stormschade geldt voor huurdersbelang een eigen risico van € 100.

Extra informatie

Huurdersbelang zijn alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die u, voor eigen rekening, heeft aangebracht of tegen betaling heeft overgenomen van de vorige huurder. Zoals bijvoorbeeld een parketvloer, keuken of badkamer maar ook schilderwerk en behang.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland. Als je inboedel zich tijdelijk binnen de Benelux en/of Duitsland bevindt, is er onder bepaalde voorwaarden ook dekking. Check hiervoor de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of schriftelijk.