Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt deze verzekering uitbreiden door te kiezen voor Beperkt Casco of Volledig Casco.

Extra informatie

Beperkt Casco: vergoeding van de financiële schade aan uw motor door onder andere diefstal, brand en aanrijding met dieren. Volledig Casco: ook voor schade die u zelf aan uw motor veroorzaakt, zoals botsen, slippen of omslaan.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt deze verzekering uitbreiden door te kiezen voor Beperkt Casco of Volledig Casco.

Extra informatie

Beperkt Casco: vergoeding van de financiële schade aan uw motor door onder andere diefstal, brand en aanrijding met dieren. Volledig Casco: ook voor schade die u zelf aan uw motor veroorzaakt, zoals botsen, slippen of omslaan.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor aan andere personen (derden) en/of andermans auto, motor of spullen veroorzaakt. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, bergen en vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte. Dit geldt ook voor een eventuele zijspan die aan uw motor gekoppeld is.

Keuze: diefstal of total loss

Beperkt Casco biedt dekking bij diefstal. Volledig Casco biedt ook dekking bij total loss. Wij vergoeden de nieuwwaarde bij een nieuwe motor (max. € 25.000, niet ouder dan 15 maanden, eerste eigenaar, particulier gebruik, nieuw bij afgifte kentekenbewijs). De dagwaarde bij een tweedehands motor.

Keuze: schade door brand of natuur

De (Beperkt en Volledig) Cascodekking vergoedt schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier.

Keuze: inbraak

De (Beperkt en Volledig) Cascodekking vergoedt schade als gevolg van (een poging tot) inbraak. Uw motor moet wel voldoen aan de beveiligingseisen.

Keuze: schade aan eigen motor

Schade aan uw eigen motor is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Casco dekking.

Keuze: Aanvullende dekkingen

U kunt de volgende aanvullende dekkingen meeverzekeren: Helm, Kleding en Schoenen, Schadeverzekering opzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren in ieder geval niet uit als de schade is veroorzaakt door opzet, tijdens rijden zonder rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs. Ook is er geen dekking bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 90 per gebeurtenis.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie over eigen risico's.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of per e-mail.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen.