Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer van 25 jaar of ouder, die u niet dagelijks gebruikt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een verplichte dekking. U kunt zich aanvullend verzekeren met de Beperkt Casco of Volledig Casco dekking.

Extra informatie

U kunt de verzekering afsluiten als u de oldtimer alleen recreatief gebruikt, een ander voertuig voor dagelijks gebruik hebt en niet meer dan 7.500 km per jaar rijdt met uw oldtimer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw oldtimer bij andere personen (derden) en/of andermans voertuig of spullen veroorzaakt. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, bergen en vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte. Dit geldt ook voor een eventuele aanhangwagen die aan uw oldtimer gekoppeld is.

Reparatie

Bij reparatie of vervanging van de ruit via een door ons geselecteerd herstelbedrijf heeft u voordelen, zoals geen of een verminderd eigen risico. Bij reparatie van andere schades mag u kiezen wie de reparatie uitvoert.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: schade door brand of natuur

De (Beperkt en Volledig) Cascodekking vergoedt schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier.

Keuze: inbraak

De (Beperkt en Volledig) Cascodekking vergoedt schade als gevolg van een (poging tot) inbraak. Ook diefstal uit de oldtimer is verzekerd.

Keuze: ruitschade

De kosten van ruitreparatie of -vervanging zijn verzekerd bij een Beperkt Casco of een Volledig Cascoverzekering.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Schade aan uw oldtimer is verzekerd. Bij een Volledig Cascodekking is er ook dekking als de schade uw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren in ieder geval niet uit als de schade is veroorzaakt door opzet, tijdens rijden zonder rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs. Ook is er geen dekking bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Auto's met een bouwjaar na 1971 kunnen niet alleen WA verzekerd worden.

Eigen risico

Bij schade aan uw oldtimer auto is het eigen risico € 135 per gebeurtenis en bij oldtimer motor is het eigenrisico bij Beperkt Casco dekking € 90,- en bij Volledig Casco € 135,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie over eigen risico's.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen.