Ongevallenverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval dat u of een van uw gezinsleden is overkomen.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.
icon_overlijden

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u of iemand anders die verzekerd is overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.
icon_uitgebreide-dekking

Uitgebreide dekking

Noodzakelijke tandheelkundige behandelingen en cosmetische chirurgie vergoeden wij ook.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

<Voorbeeld van eigen schuld. Roekeloosheid, misbruik alcohol, drugs, medicijnen.>
icon_let-op

Let op

Uw inwonende ongehuwde kinderen of voor studie uitwonende kinderen zijn tot de leeftijd van 27 jaar verzekerd.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

Gevaarlijke sporten en beroepen zijn standaard meeverzekerd.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.