Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw autoverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd tijdens het rijden met de auto, het in-en uitstappen, het tanken van brandstof, het verrichten van noodreparaties.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Extra informatie

U heeft de keuze uit een aantal verzekerde bedragen variërend van € 10.000,- tot € 30.000,-.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we een bedrag uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

U heeft de keuze uit een aantal verzekerde bedragen variërend van € 35.000,- tot € 70.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of als de inzittende niet op een zitplaats in de auto zat.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan persoonlijke eigendommen is onder voorwaarden verzekerd voor maximaal € 1.000,- met een eigen risico van € 25,-.

Smartengeld

Smartengeld is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u tijdelijk een vervangend auto gebruikt en de verzekering voor uw auto dekking biedt voor dat vervangende auto, dan is deze Ongevallen Inzittendenverzekering alleen van toepassing op dat vervangend motorrijtuig.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks , per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen.