Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze extra dekking op uw autoverzekering biedt hulp bij pech onderweg met uw auto en bij ziekte of ongeval van de bestuurder.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor transport naar de garage, berging/stalling. Bij pech of een ongeval in het buitenland vergoeden we vervangend vervoer, vervoer terug naar Nederland voor de auto en de passagiers en de noodzakelijke extra verblijfkosten. Een gewone reparatie valt niet onder pechhulp.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie.

Pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland.

Wat is niet verzekerd?

  • U hebt geen recht op pechhulp als de schade niet verzekerd is op uw autoverzekering en bij pech binnen de woonplaats.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Neem bij pech of een ongeval altijd contact op met de Alarmcentrale. Het telefoonnummer staat op uw groene kaart.

Waar ben ik gedekt?

Met deze extra dekking krijgt u hulp bij pech in Nederland, buiten uw woonplaats en in de landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs ('groene kaart') staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaald. Betalen kan via automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen.