Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA + Beperkt casco dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. In sommige gevallen is ook schade aan uw eigen auto verzekerd. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal en ruitbreuk.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering. Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijgt u de nieuwwaarde, aanschafwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van uw auto. Bij verdwijnen van de auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

Laat u de schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Dan heeft u geen eigen risico. Tijdens de reparatie krijgt u een vervangende auto. Bij ruitreparatie of ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie via een aangesloten herstelbedrijf. Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan geldt er een eigen risico van € 150,-.

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Die hangt onder andere af van de cataloguswaarde en bouwjaar van uw auto.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van uw auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd. Denk aan schade door vandalisme, een botsing of aanrijding. Ook niet verzekerd is schade door omslaan, van de weg raken, te water raken en elke andere plotselinge oorzaak van buiten de auto.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA + Beperkte Casco? Bijvoorbeeld voor schade aan uw auto door eigen schuld? Sluit dan een Autoverzekering Volledig Casco af. Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een SchadeVerzekering Inzittenden(SVI)

Extra informatie

Met de Rechtsbijstandverzekering Verkeer staat u er niet alleen voor bij juridische conflicten over het verkeer.

Eigen risico

Bij reparatie door een IAK Schade Service herstelbedrijf is uw eigen risico € 0. Voor vervanging van een ruit door Carglass of Autotaalglas geldt een eigen risico van € 75.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie over eigen risico's.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen.