Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA Casco (ook wel All Risk genoemd) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat u tegen een paaltje reed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering. Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijgt u de nieuwwaarde, aanschafwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van uw auto. Bij het verdwijnen van de auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

Laat u de schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Dan heeft u geen eigen risico. Tijdens de reparatie krijgt u een vervangende auto. Bij ruitreparatie of ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Laat uw ruitschade herstellen door een aangesloten herstelbedrijf. Op die manier heeft u een lager eigen risico van € 75 bij ruitschade en € 0 bij het herstellen van een sterretje. Kiest u voor een ander herstelbedrijf? Dan is uw eigen risico € 250.

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Die hangt onder andere af van de cataloguswaarde en bouwjaar van uw auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van uw auto.

Vandalisme

Schade veroorzaakt door vandalisme is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een SchadeVerzekering Inzittenden(SVI). Met de Rechtsbijstandverzekering Verkeer staat u niet alleen bij juridische conflicten over het verkeer.

Eigen risico

Bij reparatie door een aangesloten herstelbedrijf is uw eigen risico € 0. Kiest u voor een ander herstelbedrijf? Dan is uw eigen risico € 500. Kijk bij ruitschade voor de eigen risico's die daarvoor gelden.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie over eigen risico's.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks schriftel of per e-mail opzeggen.