Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook zijn andere kosten verzekerd tot maximaal € 50.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Extra informatie

De externe kosten kunnen variëren van € 25.000 tot € 50.000 (afhankelijk van uw keuze).

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. Deze verzekering kent 4 modules en start altijd met de module Verkeer.

Extra informatie

Te kiezen modules naast Verkeer zijn: Consument & Wonen - Inkomen - Fiscaal & Vermogen

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Onderdeel van module Verkeer. Geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen.

Keuze: letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

Onderdeel van module Verkeer (voor verkeersongevallen) en van module Consument & Wonen (voor overige letselgevallen)

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Wonen. Bij deze module kunt u de eigen woning uitsluiten.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Onderdeel van module Inkomen. Bij deze module kunt u arbeidsconflicten uitsluiten.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen die u koopt. Bijvoorbeeld over een keuken, een vakantieboeking of over energie en telecom.

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Wonen

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over bijvoorbeeld een erfenis.

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Wonen

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Extra informatie

Onderdeel van module Fiscaal & Vermogen. In deze module zijn ook conflicten over de advisering rondom vermogen verzekerd.

Keuze: Persoonlijke situatie

Deze verzekering biedt een keuze alleenstaanden of gezin en huur- of koopwoning, waarop de dekking en premie is aangepast. Daarnaast kunt u kiezen om arbeidsconflicten uit te sluiten als u geen betaalde arbeid meer verricht.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Of wanneer u de benodigde module niet heeft verzekerd. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, afhankelijk van uw keuze. Dit kan € 25.000 of € 50.000 zijn. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175 gaat.

Extra informatie

Als u zelf een rechtshulpverlener van buiten ARAG kiest om u bij te staan bij een rechter, kunnen er lagere limieten gelden.

Vrije keuze rechtshulpverlener

De vergoeding voor een externe juridische specialist is, als dit volgens de wet niet verplicht is, gelimiteerd. U kunt dit bedrag zelf kiezen (€ 3000, 6000 of 12.000). De limiet geldt voor de totale externe kosten. Welke limiet u ook heeft, u betaalt bij het inschakelen van deze externe juridisch specialist altijd een eigen bijdrage van € 250.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in Europa (Consument & Wonen (behalve woning), Inkomen), soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer).

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woonachtig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat je andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of schriftelijk.