Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wij vergoeden schade aan uw recreatiewoning in Nederland. Een recreatiewoning is bijvoorbeeld een bungalow of een chalet. De recreatiewoning moet uw eigendom zijn en mag niet permanent bewoond zijn of volledig verhuurd worden.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen voor de dekking Beperkt, Uitgebreid of Alle gevaren. Bij Beperkt is er dekking voor brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak/diefstal. Bij Uitgebreid is er ook dekking voor vandalisme, aanrijding en waterschade.

Extra informatie

Bij Alle gevaren bent u bovendien ook verzekerd voor een ander plotselinge onvoorziene gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

Is uw recreatiewoning gebouwd van steen en voorzien van een hard dak? Dan vergoeden wij de herbouwwaarde. Is de woning van kunststof of hout en ouder dan 10 jaar? Daarna vergoeden wij de marktwaarde. Voor een afwijkende bouwaard ouder dan 5 jaar vergoeden wij ook altijd de marktwaarde.

Extra informatie

Wij vergoeden altijd tot de waarde tot maximaal het verzekerde bedrag.

Vandalisme

Wij vergoeden schade door vandalisme bij de dekking Uitgebreid en Alle gevaren.

Keuze: glas

Het glas van de recreatiewoning is meeverzekerd bij de dekking Alle gevaren. Het gaat hierbij om al het glas en kunststofruiten in de ramen en deuren van de woning.

Keuze: inboedel

Wij vergoeden schade aan uw spullen in de recreatiewoning, zoals meubels. Wij vergoeden de nieuwwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag en in bepaalde situaties de dagwaarde. Kostbare zaken zoals sieraden en beeld-/geluids/computer-apparatuur vergoeden wij beperkt in geval van diefstal.

Extra informatie

De vergoeding van dagwaarde geldt voor bromfietsen/scooters, spullen die minder dan 40% van de nieuwwaarde waard zijn en spullen die ergens anders voor gebruikt worden dan waarvoor ze bestemd zijn.

Keuze: verhuur

Wij vergoeden schade die ontstaat als u uw recreatiewoning particulier verhuurt. De periode van verhuur mag maximaal 6 maanden (al dan niet aaneengesloten) zijn. Bij verhuur kunt u niet kiezen voor de dekking Alle gevaren.

Bijgebouw

Een bijbehorende garage, schuur of tuinhuisje bij uw recreatiewoning is standaard verzekerd. Een ander bijgebouw kunt u niet meeverzekeren.

Seizoensopslag

Tijdens de periode van opslag is schade aan de recreatiewoning en de meeverzekerde inboedel verzekerd voor schade bij brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal.

Extra informatie

Kiest u de dekking Uitgebreid of All risk, dan is ook schade door een verkeersongeval tijdens het vervoer van uw recreatiewoning van of naar de opslagplaats verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade als gevolg van een overstroming, regen, hagel, sneeuw dat door openstaande ramen of deuren naar binnen is gekomen. Ook verwachten wij dat u de waterleiding en reservoirs voldoende hebt beschermd tegen bevriezing.

Extra informatie

Als u kiest voor de dekking Uitgebreid of Alle gevaren is de tuin maximaal voor 10% van het verzekerd bedrag verzekerd. Schade aan uw tuin als gevolg van storm, water of neerslag is niet verzekerd.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kunt u niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een recreatiewoning in het buitenland en aan het strand kunt u niet verzekeren.

Eigen risico

Op alle dekkingen geldt een eigen risico van € 100 bij schade veroorzaakt door storm. Kiest u voor een dekking Beperkt of Alle gevaren dan heeft u bovendien een extra eigen risico van € 100 bij schade ontstaan door iedere andere plotselinge gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor recreatiewoningen in Nederland. Wordt je recreatiewoning elk seizoen uit elkaar gehaald en ergens opgeslagen? Dan is de woning in de opslag gewoon verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of schriftelijk.