Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in uw motorrijtuig. Dit is een aanvullende verzekering die u zelf kunt kiezen. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als u in het motorrijtuig bent, in- of uitstapt, onderweg het motorrijtuig repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

Wij vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende/opzittende invalide? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in uw motorrijtuig.

Overlijden

Overlijdt een in- of opzittende door een ongeval? Dan vergoeden wij de schade die daardoor onstaat aan de de nabestaanden.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een in- of opzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de schade die daardoor ontstaat.

Extra informatie

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer. onder andere beroep en leeftijd kunnen van invloed zijn.

Smartengeld

Smartengeld vergoeden wij.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade die ontstaat door een bestuurder die het motorrijtuig niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd. Schade aan spullen die niet uw eigendom zijn, vergoeden wij niet.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan het motorrijtuig, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan heeft dit gevolgen voor het vaststellen van de uitkering.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden voor alle inzittenden samen maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. Voor opzittenden maximaal € 25.000,- per gebeurtenis

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of nota per post of e-mail.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaale u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen.