Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die uw medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Wat is verzekerd?

Letsel dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorvoertuig.

Niet nakomen zorgplicht

Bent u als werkgever uw zorgplicht niet nagekomen? En lijdt uw werknemer daardoor schade? Dan is dat verzekerd.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer als de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft.

Keuze: lopen, fietsen, OV

Schade die het gevolg is van een ongeval lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer, is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een verkeersongeval tijdens deelname aan snelheidswedstrijden en snelheidsritten is niet verzekerd. 

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.