Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Doorlopende Verzekering voor Reizen vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal, een ongeval of bij annulering. Deze verzekering is minimaal een jaar geldig. En voor reizen die maximaal 60, 90 of 180 dagen duren, afhankelijk van de gekozen variant.

Extra informatie

Je kan zelf een doorlopende reis- of een annuleringsverzekering samenstellen. Ook kan je de dekkingen voor reis en annulering combineren.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor hulp voor personen. Als jij of een andere verzekerde hulp nodig hebt door ziekte, ongeval, of overlijden van jezelf, je reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via de Alarmcentrale. Je kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld.

Extra informatie

Je kunt je verzekering aanvullen met extra keuzedekkingen.

Keuze: medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten ben je verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling. De dekking is aanvullend op je zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.

Keuze: bagage

Met de dekking Bagage ben je verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van je bagage of reisdocumenten. Je kiest zelf de hoogte van de maximale vergoeding. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking. Bij een schadevergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Extra informatie

Wil je meer informatie over de mogelijke bagagedekkingen en over de maximale vergoedingen in geval van schade aan bagage? Dit kan je vinden in de productvoorwaarden en in de afschrijvingslijst die wij hiervoor hanteren.

Bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere en bijzondere sporten op reis is standaard verzekerd. Alleen voor skiën en snowboarden is een aanvullende dekking nodig. Hiermee kan je zorgen dat de andere dekkingen die je hebt afgesloten -zoals geneeskundige kosten, Bagage en Ongevallen -ook van toepassing zijn tijdens de wintersport.

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel ben je verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer je vervoermiddel of de bestuurder onvoorzien uitvalt. Schade aan, diefstal van, of schade door het te zwaar beladen van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Met de dekking Ongevallen ben je verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking Annulering worden de (annulerings)kosten vergoed die je maakt indien je jouw geboekte reis onverwachts moet afzeggen. Ook als je een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijg je een vergoeding. Dit is maximaal het gekozen verzekerd bedrag.

Keuze: doorlopende Allrisk Annuleringsverzekering

Je kunt ook kiezen voor de uitgebreidere dekking van de Allrisk Annulering. Je bent dan naast de standaard verzekerde gebeurtenissen ook verzekerd als je de reis annuleert of afbreekt om een andere, onvoorziene reden. In deze gevallen wordt 75% van de annuleringskosten vergoed.

Keuze: rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand ben je tijdens je reis verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Keuze: overige dekkingsmogelijkheden

Andere dekkingen waar je ook uit kunt kiezen zijn de dekkingen voor skiën en snowboarden, voor geld en voor extra sportuitrusting.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn bijvoorbeeld schade die ontstaat tijdens zakenreizen, schade door fraude, of schade als je onzorgvuldig met je spullen bent omgegaan. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten je schuld en onvoorzien zijn. Meer informatie over uitsluitingen van de verzekering lees je in de voorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Bepaalde schades worden dan niet of beperkt vergoed. Schade door bijvoorbeeld molest is uitgesloten van dekking.

Extra informatie

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (op het moment van boeken van je reis)? Dan is annulering van je reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kun je 24 uur per dag bellen met de Alarmcentrale. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

De Bagegedekking kent een eigen risico van € 100, € 50 of € 0 per gebeurtenis per reis. De hoogte is afhankelijk van het pakket dat je kiest. Dit eigen risico geldt ook voor de ski- en snowboarduitrusting.

Kosten zorgverzekering

Wij vergoeden een eventueel ingehouden verplicht eigen risico op de zorgverzekering als gevolg van een gemaakte geneeskundige kosten. Dit geldt niet voor een vrijwillig gekozen hoger eigen risico.

Geneeskundige kosten

De geneeskundige kosten zijn alleen verzekerd als de noodzaak voor de medische zorg tijdens je reis ontstaan is en je kon dit niet voorzien toen je op reis ging.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest voor dekking in Europa of wereldwijd. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland ben je alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Extra informatie

De dekking Europa geeft dekking in het werelddeel dat oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus loopt inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking Europa ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk bij de alarmcentrale. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Na elk jaar verlengen we je verzekering met een jaar. Bij de verlengingen zal € 5,50 kosten in rekening gebracht worden. Betaal je de premie niet op tijd of pleeg je fraude? Dan ben je niet verzekerd en kunnen we de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er geldt 14 dagen bedenktermijn na het sluiten van de verzekering. In deze periode kan je de verzekering schriftelijk ongedaan maken. Doe je dat niet? Dan loopt de verzekering voor tenminste een jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.