Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze kortlopende Groepsannuleringsverzekering is voor grotere groepen. Kan de groep onverwachts niet op reis of moet de reis worden afbroken? En is dat vanwege één van de drie gedekte annuleringsredenen? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten.

Wat is verzekerd?

Er zijn drie gedekte annuleringsredenen. Op deze kaart staan deze vermeld.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, ernstig ziekte of ernstig ongevalletsel van een deelnemer, indien deze gebeurtenis zich voordoet binnen een periode van 2 maanden voor de ingangsdatum van het verblijf, of tijdens het verblijf.

Werk

We keren uit als de reis wordt geannuleerd door faillissement van de groep.

Uitvallen gehuurde accommodatie

Wij keren als uit u de reis moet annuleren in verband met het uitvallen van de gehuurde accommodatie door brand, ontploffing, blikseminslag of storm (echter niet voor tenten).

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering biedt geen dekking als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Familie

Deze verzekering geeft geen dekking als je moet annuleren bij overlijden of ziekte van iemand die niet deelneemt aan de groep.

Woning

Deze verzekering geeft geen dekking in geval van een verhuizing of nieuwe woning.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van de reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor de hele reis niet door kan gaan? Dan vallen de annuleringskosten van de overige onderdelen niet onder de de dekking van deze verzekering.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Fraude

Je bent niet verzekerd als er sprake is van fraude of als je een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Reisadvies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Dan is annulering van je reis namelijk niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Sluit je de verzekering later dan zeven dagen na het boeken van de reis af? En moet de reis geannuleerd worden vanwege een ziekte of aandoening van één van de verzekerde groepsleden? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat u de verzekering afsloot? Dan krijg je geen vergoeding voor de annuleringskosten.

Maximale vergoeding

We vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de verzekerde reissom. Je verzekert meestal het gehele bedrag van de reissom. Het verzekerd bedrag staat op je polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Je bent altijd wereldwijd gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk bij de alarmcentrale. Werk volledig mee bij schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie voor de hele groep. Betalen kan via een automatische incasso of gaat via de reisorganisatie waarbij de reis wordt geboekt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis die op je polis staat en stopt automatisch op de einddatum van je reis. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er geldt 14 dagen bedenktermijn na het sluiten van de verzekering. In deze periode kan je de verzekering schriftelijk ongedaan maken. Doe je dat niet? Dan stopt de verzekering vanzelf aan het einde van je reis.