Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor hulp voor personen. Als jij of een andere verzekerde hulp nodig hebt door ziekte, ongeval, of overlijden van jezelf, je reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via de Alarmcentrale. Je kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld.

Extra informatie

Je kunt de verzekering aanvullen met extra keuzedekkingen.

Keuze: medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten ben je verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte, noodzakelijke medische behandeling. Dit is een aanvulling op je zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat je een geldige Nederlandse basis zorgverzekering hebt.

Keuze: bagage

Met de dekking Bagage ben je verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van je bagage of reisdocumenten. Je kiest zelf de hoogte van de maximale vergoeding. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking. Bij een schadevergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Extra informatie

Wil je meer informatie over de mogelijke bagagedekkingen en over de maximale vergoedingen bij schade aan bagage? Dan vind je dit in de productvoorwaarden en in de afschrijvingslijst die wij hiervoor hanteren.

Bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere sporten op reis is verzekerd. Voor skiën en snowboarden is een aanvullende dekking nodig om te zorgen dat de andere dekkingen die je hebt afgesloten -zoals Geneeskundige kosten, Bagage en Ongevallen -ook van toepassing zijn tijdens de wintersport.

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel ben je verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer je vervoermiddel of de bestuurder uitvalt. Schade aan, diefstal van, of schade door het te zwaar beladen van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Met de dekking Ongevallen ben je verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: ski en Snowboarden

Met deze dekking ben je verzekerd tijdens het skiën en snowboarden. Met deze dekking gelden tijdens de wintersport ook je andere gekozen dekkingen zoals Geneeskundige kosten, Bagage en Ongevallen.

Keuze: extra sportuitrusting

Met de dekking Extra sportuitrusting kun je jouw sportuitrusting extra verzekeren als uitbreiding bovenop het verzekerd bedrag voor bagage.

Keuze: rechtsijstand

Met de dekking Rechtsbijstand ben je tijdens je reis verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als aan je reis bijzondere gevaren zijn verbonden. Of bij fraude of als je onzorgvuldig met je spullen bent omgegaan. Bijvoorbeeld als je zichtbaar spullen in je voertuig achter laat. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten je schuld en onvoorzien zijn. Meer informatie over dekking en uitsluitingen lees je in de voorwaarden.

Kortlopende annuleringsverzekering

Wil je je beschermen tegen de kosten van annulering en het eerder afbreken van een reis? Je kunt hiervoor een aparte annuleringsverzekering sluiten.

Reisadvies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Schade door annulering van je reis, op grond van het negatieve reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is dan niet verzekerd. Schade door annulering op basis van andere gronden blijft wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kan je 24 uur per dag bellen met de Alarmcentrale. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

De Bagegedekking kent een eigen risico van € 100, € 50 of € 0 per gebeurtenis per reis. De hoogte is afhankelijk van de dekking die je kiest. Dit eigen risico geldt ook voor de ski- en snowboarduitrusting.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van je reisbestemming. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland ben je alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Extra informatie

De dekking Europa geeft dekking in het werelddeel dat oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus loopt inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking Europa ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk bij de alarmcentrale. Doe aangifte bij strabare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan bijvoorbeeld via de reisorganisatie waar je de reis boekt of via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis die op je polis staat en stopt automatisch op de einddatum van je reis. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er geldt 14 dagen bedenktermijn na het sluiten van de verzekering. In deze periode kan je de verzekering schriftelijk ongedaan maken. Doe je dat niet? Dan stopt de verzekering vanzelf aan het einde van je reis.