Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS Rechtsbijstand bij een onverwacht, verzekerd conflict.

Wat is verzekerd?

Je bent standaard verzekerd voor de dekking "Consument en Wonen". Dit kun je uitbreiden met de volgende keuzedekkingen: Verkeer & Vakantie, Persoon & Familie, Werk en Fiscaal & Vermogen.

Extra informatie

Denk aan hulp bij conflicten als medewerker in loondienst (Werk) en als verkeersdeelnemer (Verkeer & Vakantie) 

Keuze: verkeer

Met de Module Verkeer & Vakantie krijg je juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die je als fietser hebt opgelopen.

Letsel

Je krijgt juridische hulp als je letselschade buiten het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval of door een medische fout. Heb je de keuzedekking Verkeer meeverzekerd? Dan krijg je ook juridische hulp bij letsel die in het verkeer is ontstaan.

Wonen

Je krijgt juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of conflicten met buren of de overheid over je woning. Dit valt bij ons onder de module "Consument en Wonen".

Extra informatie

Heb je een vakantiewoning in het buitenland? En wil je hiervoor ook juridische hulp bij eventuele conflicten krijgen? Kies dan onze keuzedekking "Fiscaal en Vermogen".

Keuze: werk en inkomen

Met de module 'Werk' krijg je juridische hulp bij een conflict met een werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Je moet hiervoor ook de module "Consument en Wonen" afsluiten.

Aankopen

Je krijgt juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom). Dit valt bij ons onder de module "Consument en Wonen".

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis, conflicten die te maken hebben met je taken als vrijwilliger of scheidingsmediation. Dit valt bij ons onder de module "Persoon en Familie".

Extra informatie

Let op: Je hebt alleen recht op scheidingsmediation als je de module ‘Persoon & Familie’ 3 jaar of langer is meeverzekerd.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een recreatiewoning in het buitenland.

Geen eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Er is alleen een eigen risico van toepassing bij de vrije keuze rechtshulpverlener.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Je krijgt alleen hulp als het conflict en de behoefte aan juridische hulp tijdens de looptijd van de verzekering is ontstaan. Heb je een verschil van mening met DAS over de behandeling van jouw zaak? Dan kun je een beroep doen op de geschillenregeling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd

Extra informatie

Er is één uitzondering: heb je een echtscheidingsconflict en is daar mediation bij nodig? Dan krijg je alleen hulp als je 3 jaar of langer de module "Persoon & Familie" mee hebt verzekerd.

Maximum kosten en drempel

We hanteren een maximum van € 60.000 bij eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen bij een verplichte procesvertegenwoordiging.

Extra informatie

Soms hanteren we voor elke zaak een minimum belang.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Kies je een eigen advocaat in plaats van hulp van een jurist van DAS, dan gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Ben je verplicht om je in de procedure te laten bijstaan door een advocaat, dan worden de kosten vergoed tot het externe kostenmaximum. Ben je hiertoe niet verplicht? Maar je kiest voor een advocaat in plaats van de specialist van DAS? Dan heb je een beperktere dekking voor de kosten.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Voor sommige conflicten heb je ook dekking in Europa en landen rond de Middellandse zee. Voor extra zekerheid kies je voor werelddekking.

Extra informatie

De werelddekking is van toepassing bij sommige conflicten. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie per maand. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Na het eerste verzekeringsjaar wordt de verzekering automatisch met een jaar verlengd met de mogelijkheid om maandelijks per de verlengingsdatum op te zeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaarjaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je a.s.r. account of onze klantenservice. De verzekering stopt per de eerstvolgende maandelijkse verlengingsdatum.