Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt hulp, schade of kosten als je op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. Je reis mag maximaal 60 dagen duren (standaard verzekerd). Verlengen naar 90 of 180 dagen is mogelijk.

Extra informatie

Je kunt alle gezinsleden meeverzekeren, die op hetzelfde adres wonen als jij. Ook kunnen kinderen die niet meer thuis wonen omdat ze stage lopen of dagonderwijs volgen worden meeverzekerd, als ze staan ingeschreven in het Nederlandse bevolkingsregister.

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan je gezin en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

Je bent verzekerd voor medische kosten, aanvullend op je zorgverzekering. Denk bijvoorbeeld aan je eigen risico op je zorgverzekering.

Extra informatie

Voor tandheelkundige (na)behandeling vergoeden wij maximaal € 350.

Bagage

Je bagage is standaard verzekerd als het is beschadigd, wordt gestolen of is verloren tot maximaal € 3.000. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard.

Extra informatie

Is er sprake van onherstelbare beschadiging, diefstal of verlies? Dan vergoeden wij: - De nieuwwaarde als de bagage niet ouder is dan 1 jaar. Je moet wel kunnen bewijzen dat de bagage niet ouder is dan 1 jaar, anders vergoeden wij de dagwaarde; - De marktwaarde, als vervanging niet mogelijk is; Sommige spullen hebben een lager maximum bedrag.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Heb je de keuzedekking "Sporten en Wintersport" meeverzekerd? Dan vergoeden we je bagageschade en je geneeskundige kosten en geven een uitkering voor een ongeval tijdens de (winter)sport.

Keuze: pech op reis

Met de keuzedekking Hulp en huur vervoermiddel krijg je hulp als je vervoermiddel onverwacht uitvalt. Of als de bestuurder in het buitenland uitvalt door ziekte, een ongeval of overlijden en er niemand uit het reisgezelschap is die het van de bestuurder kan overnemen.

Extra informatie

Extra verblijfskosten vergoeden we voor maximaal 10 dagen en maximaal tot de einddatum van de oorspronkelijke reis en tot maximaal € 50 per dag per verzekerde per reis als het vervoermiddel uitvalt tijdens de reis. Wij vergoeden de huur van een vervangend vervoermiddel tot maximaal € 2.500 per vervoermiddel per reis en maximaal tot de einddatum van de oorspronkelijke reis.

Keuze: ongevallen

Jij of je nabestaanden ontvangen een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval tijdens de reis. Bij overlijden is dat € 25.000 en bij blijvende invaliditeit maximaal € 75.000, afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Wij stellen de mate van invaliditeit vast door een (medisch) onderzoek.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Of moet je de reis voortijdig afbreken? Dan vergoeden we de (boekings)kosten die je hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag per persoon per reis van € 750, € 1.500 of € 3.000.

Vertraging

Duurt de reis langer dan 3 dagen? En kom je met minimaal 8 uur vertraging aan omdat de boot, bus, trein of het vliegtuig waarmee je reist onverwacht vertraging heeft? Dan kom je in aanmerking voor een vergoeding als je de keuzedekking Annulering hebt.

Keuze: Maximale reisduur

Je kiest zelf je aaneengesloten reisduur: 60, 90 of 180 dagen.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade die van te voren al te verwachten was. Of als je onzorgvuldig met je spullen omgaat. 

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies (code oranje of rood) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.  

Sporten

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door het beoefenenen van ijshockey, skispringen, speedskiën en wintersportwedstrijden, solovaren op zee, of varen op zee met een vaartuig dat niet zeewaardig is. Je bent ook niet verzekerd tijdens de deelname aan of de voorbereiding van wedstrijden met een motorrijtuig of motorvaartuig.

Extra informatie

Je bent wel verzekerd voor Gästerennen, Wisbiwedstrijden of betrouwbaarheidsritten en puzzelritten, waarbij snelheid geen rol speelt. 

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zakenreizen

Je bent niet verzekerd als je een zakelijke reis maakt. Alleen particuliere reizen met een recreatief doel zijn verzekerd. Schade tijdens een zakelijke reis wordt niet vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maak je een reis binnen Nederland? Dan ben je alleen verzekerd als je tijdens je reis minimaal één nacht tegen betaling overnacht. Je bent binnen Nederland niet verzekerd tijdens een reis naar of bij familie of kennissen. Of naar jouw onderkomen.

Extra informatie

Bij een overnachting tegen betaling moet je ons het originele boekings-, reserverings- of betalingsbewijs van je reisorganisatie, boekingssite, camping, hotel, pension, recreatie- of bungalowpark laten zien. Met een onderkomen bedoelen we een onderkomen van jezelf of een andere verzekerde. Zoals een (vakantie)woning, caravan, vouwwagen, tent of boot op een vaste stand-/seizoen-/ligplaats.

Keuze: eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0 of € 75 per gebeurtenis. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Bagage

Voor bepaalde spullen, zoals: sieraden, laptops en telefoons geldt een lager verzekerd bedrag. In het vergoedingsoverzicht van de voorwaarden vind je of er een lager verzekerd bedrag van toepassing is. Je bent alleen verzekerd als je voorzichtig met je spullen omgaat. In een auto moet bijvoorbeeld bagage helemaal uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplak) zijn opgeborgen.

Extra informatie

Kostbare spullen, zoals sieraden, laptops en telefoons moeten tijdens een korte rust- of eetpauze worden meegenomen uit je auto.

Geneeskundige kosten

Het is noodzakelijk dat je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt en dat je vooraf vooraf toestemming vraagt aan de Alarmcentrale voor het maken kosten of voor hulpverlening. Vindt de geneeskundige (na)behandeling in Nederland plaats? Dan vergoeden wij maximaal € 1.000 per verzekerde per reis.

Extra informatie

Het vrijwillig eigen risico van je zorgverzekering is niet verzekerd.

Annulering

Deze dekking geldt alleen voor bepaalde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval, ook van familieleden in de 1e of 2e graad, zaakwaarnemer of huisgenoot. Of bij onvrijwillig ontslag, schade aan je woning. Of een scheiding. Zie de voorwaarden voor het overzicht van de verzekerde gebeurtenissen.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of over de hele wereld.

Extra informatie

In Nederland ben je alleen verzekerd bij een betaalde overnachting. Bij de Europadekking ben je verzekerd in Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije. Je bent in andere landen in de wereld ook verzekerd tijdens trips van maximaal 48 uur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk bij de alarmcentrale. Doe aangifte bij strabare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie per maand. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Extra informatie

Na het eerste verzekeringsjaar wordt de verzekering automatisch met een jaar verlengd met de mogelijkheid om maandelijks per de verlengingsdatum op te zeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaarjaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je a.s.r. account of onze klantenservice. De verzekering stopt per de eerstvolgende maandelijkse verlengingsdatum.