Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten zijn verzekerd. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot een maximum van € 15.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is verzekerd tot € 15.000 per gebeurtenis. Check de voorwaarden voor alle schades die niet verzekerd zijn.

Extra informatie

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Schade of letsel door sport en spel is alleen verzekerd als het niet om een medespeler gaat.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan iemand anders, bijvoorbeeld een toeschouwer? Of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Gehuurde woning in Nederland

Bent u aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door brand aan de gehuurde woning die u bewoont? En staat deze woning in Nederland? Dan betalen wij maximaal € 175.000 per gebeurtenis.                                                                                              U bent ook verzekerd voor schade aan de gehuurde woning en de daarbij behorende bebouwingen die is veroorzaakt door zaken die zijn gemonteerd aan deze woning.

Extra informatie

Denkt u bijvoorbeeld aan schade door een antenne, vlaggenstok of zonwering. Wij vergoeden deze schade alleen als u als huurder aansprakelijk bent voor deze schade. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dat geldt ook voor andere motorrijtuigen zoals een motor of een brommer. Deze schade valt onder de verzekering van de auto, de motor of de brommer (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Wel verzekerd is schade die ontstaat tijdens vrijwilligerswerk of betaald vakantiewerk van kinderen.

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in vanaf de datum die op de polis staat vermeld. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, e-mail, WhatsApp, brief of via de website van Independer.