Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA verzekert je voor schade die je met jouw auto toebrengt aan anderen. De schade aan jouw eigen auto krijg je niet vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan jouw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met jouw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval.

Vervoer van gewonden

Heb je (of een medeverzekerde) in jouw auto een gewonde vervoerd en is er daardoor schade ontstaan aan het interieur van jouw auto? Dan krijg je die schade vergoed.

Keuze: Rechtsbijstand Autoverzekering

Met de Rechtsbijstand Autoverzekering sta je er niet alleen voor bij juridische conflicten over het verkeer. Bijvoorbeeld als je betrokken bent bij een aanrijding en je de schade aan jouw auto wilt verhalen.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

Je ontvangt een schadevergoeding als de spullen in jouw auto beschadigd raken of de inzittenden gewond raken bij een verkeersongeval. Ook bij een ongeval door eigen schuld.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Ook bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent niet verzekerd tegen diefstal van of schade aan je eigen auto. Wil je dit wel verzekeren? Sluit dan een Autoverzekering Beperkt Casco of Volledig Casco af. De verzekerde bedragen zijn gemaximeerd op € 2,5 mln bij schade aan zaken en € 7,5 mln bij schade aan personen. Als wettelijk een hoger bedrag verplicht is, geldt het wettelijk bedrag.

Extra informatie

Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzeker je met een SchadeVerzekering Inzittenden (SVI). Met de Rechtsbijstand Autoverzekering sta je er niet alleen voor bij juridische conflicten over het verkeer. Bijvoorbeeld als je betrokken bent bij een aanrijding en je de schade aan jouw auto wilt verhalen.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Partnerregeling

Met de partnerregeling kun je met dezelfde korting nog 3 andere auto’s verzekeren. Voorwaarde: elke extra auto staat op jouw naam of op die van jouw partner. Jouw partner start dan met jouw aantal schadevrije jaren. 

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij jouw polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. De korting voor de WA dekking kan oplopen tot maximaal 85%.

Extra informatie

Als je schade claimt, dan komt de korting (deels) te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat, duurt één jaar en wordt jaarlijks verlengd. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. 

Extra informatie

Na het eerste jaar kan je de verzekering op ieder tijdstip opzeggen, maar nooit eerder dan de dag waarop wij de opzegging ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ing.nl/verzekeren of telefonisch via 020 22 888 88.