Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA Extra (ook wel beperkt Casco genoemd) dekt de schade die je met je auto toebrengt aan anderen. Maar in sommige gevallen is ook schade aan je eigen auto gedekt. Bijvoorbeeld schade door storm, brand, diefstal, ruitbreuk en hagel of aanrijding met een dier.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met je auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor je auto.

Extra informatie

Als iemand door jouw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden wij niet meer dan € 7.500.000 per gebeurtenis. Als je schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we per gebeurtenis maximaal € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van jou en je auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van je auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij jou en de andere inzittenden naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Diefstal van je auto is verzekerd. Er is sprake van totaal verlies als je auto total loss of geheel verdwenen is. Als dit verlies veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis, is dat verzekerd. 

Extra informatie

Is jouw auto bij total loss of diefstal minder dan 1 jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na één jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op. Heb je je auto tweedehands gekocht en was hij toen niet ouder dan 5 jaar? Dan vergoeden wij de aanschafwaarde tot 1 jaar na aankoop.

Reparatie

Laat een gedekte schade aan jouw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Je kan dan direct een afspraak maken voor herstel en krijgt bovendien gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode. Heb je een eigen risico? Dan betaalje alleen het eigen risico bij het schadeherstelbedrijf.

Extra informatie

Wil je de schade niet herstellen via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk? Dan verhogen wij het eigen risico dat je zelf hebt gekozen met € 400,- bij ruitvervanging en overige schade.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk. Kies je voor een herstelbedrijf buiten ons schadeherstelnetwerk? Dan geldt er een extra eigen risico van € 400,- bij vervanging van de ruit. Voor ruitreparatie (sterretjes en krassen) geldt geen eigen risico. 

Inbraak

Schade aan je auto door (een poging) tot inbraak of diefstal van onderdelen is verzekerd. Afhankelijk van de cataloguswaarde van je auto gelden beveiligingseisen. Accessoires zijn standaard verzekerd op je autoverzekering.

Extra informatie

Onder accessoires verstaan wij onderdelen en voorwerpen van jouw auto die niet door de fabriek zijn ingebouwd of aangebracht maar later. Je accessoires zijn verzekerd tot € 2.500 per gebeurtenis.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de Rechtsbijstandsverzekering motorrijtuigen ben je verzekerd van hulp bij juridische conflicten na een verkeersongeluk met de verzekerde auto, als je strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat je in het verkeer hebt gedaan, of bij conflicten over contracten over die auto. De juridische hulp wordt verleend door DAS Rechtsbijstand.

Keuze: Schadeverzekering voor inzittenden

De Schadeverzekering voor inzittenden vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.
 

Partnerregeling

Met de partnerregeling kun je met dezelfde korting nog 3 andere auto’s verzekeren. Voorwaarde: elke extra auto staat op jouw naam of op die van jouw partner. Jouw partner start dan met jouw aantal schadevrije jaren.

Wat is niet verzekerd?

Andere schade aan eigen auto

Schade door een ander 'van buiten komend onheil' zoals een aanrijding is niet verzekerd.

Pechhulp

Je bent niet verzekerd voor pechhulp in Nederland of het buitenland.

Opzet

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzettelijk handelen of nalaten.

Extra informatie

Er is sprake van opzet als je iets doet of niet doet waarbij je de bedoeling hebt schade te veroorzaken, je zeker weet dat er schade ontstaat, of de kans dat er schade ontstaat voor lief neemt.

Vandalisme

Je bent niet verzekerd voor vandalismeschade.

Wat is nog meer niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens het verhuren van jouw auto, of wanneer je jouw auto gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een eigen risico van € 0, € 150, € 300, € 600 of € 1.200.

Extra informatie

Maak je geen gebruik van een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk? Dan geldt er een verplicht eigen risico van € 400,- bij ruitvervanging en overige schade. Dit verplicht eigen risico tellen wij op bij het gekozen eigen risico.

Beveiliging

Sommige auto's moeten voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse om verzekerd te zijn tegen inbraak of diefstal. Dit krijg je direct te zien bij het aanvragen van je autoverzekering. Is je auto al bij ons verzekerd? Bekijk dan op je polis of extra beveiliging noodzakelijk is.

Schade aan bestuurder

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de WA Extra dekking. Je kan deze schade verzekeren met de extra dekking Schade inzittenden.

Accessoires

Schade aan accessoires van de auto ontstaan door een gedekte gebeurtenis is verzekerd tot maximaal € 2.500.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je extra premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Claim je een schade? Dan val je in de meeste gevallen terug in korting of betaal je een toeslag.

Extra informatie

Er is geen terugval in korting als de schade is ontstaan door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, diefstal, inbraak of joyriding, oplichting of verduistering, breuk of beschadiging van een ruit, storm, natuurrampen, een botsing met dieren, een gebeurtenis tijdens transport van de auto per boot, trein of vliegtuig of een rel.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt je verzekering elk jaar automatisch verlengd. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop je verzekerd stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Direct na het afsluiten kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ing.nl/verzekeren of telefonisch via 020 22 888 88.