Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Autoverzekering WA Plus (ook wel Beperkt Casco genoemd) dekt de schade die je met je auto toebrengt aan anderen. In sommige gevallen is ook schade aan je eigen auto gedekt. Bijvoorbeeld ruitbreuk, maar ook schade door storm, brand, diefstal, hagel en aanrijding met een dier.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met je auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor je auto.

Extra informatie

Als iemand door jouw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden we maximaal € 7.500.000 per gebeurtenis. Als je schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van jou en je auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van je auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring.

 

Extra informatie

Repatriëring betekent dat we jou en de andere inzittenden naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van je auto vergoeden wij standaard tot 1 jaar na aankoop de nieuwwaarde of de aanschafwaarde. Of tot 3 jaar na aankoop als je voor de Verlengde Nieuw- of Aanschafwaarderegeling kiest. Daarna vergoeden wij de dagwaarde of, of als dat hoger is, de 'vervangingswaarde bij total loss' volgens de ANWB-koerslijst plus 10%.

Extra informatie

De nieuwwaarderegeling geldt als je je auto nieuw hebt gekocht (geldt niet voor geïmporteerde auto's).
De aanschafwaarderegeling geldt als je auto niet ouder was dan 5 jaar toen je deze kocht, en als je je auto hebt gekocht bij een officiële merk(sub)dealer, een BOVAG-erkend autobedrijf of een ander autobedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Reparatie

Laat een gedekte schade aan je auto repareren via een reparateur die is aangesloten bij ons netwerk Schadegarant of Glasgarant. Je kan dan direct een afspraak maken voor herstel en je krijgt bovendien gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode. Heb je een eigen risico? Dan reken je alleen het eigen risico af bij de reparateur.

 

Extra informatie

Wil je de schade niet herstellen via een reparateur uit ons netwerk? Dan heb je:
- bij ruitreparatie een eigen risico van € 150;
- bij ruitvervanging en overige schade een extra eigen risico van € 400. Dat extra eigen risico komt bovenop het eigen risico dat je hebt gekozen.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Laat ruitschade repareren via een reparateur die is aangesloten bij ons netwerk Glasgarant. Bij ruitreparatie heb je geen eigen risico. Bij ruitvervanging betaal je alleen je eventuele eigen risico aan de reparateur.

 

Extra informatie

Wil je de schade niet herstellen via een reparateur uit ons netwerk Glasgarant? Dan heb je:
- bij ruitreparatie een eigen risico van € 150;
- bij ruitvervanging een extra eigen risico van € 400. Dat extra eigen risico komt bovenop het eigen risico dat je hebt gekozen.

Inbraak

Schade aan jouw auto door (een poging) tot inbraak of diefstal van onderdelen is verzekerd.

Keuze: pechhulp

Je kunt kiezen voor de module Pechhulp Nederland en de module Pechhulp Europa. Met de module Pechhulp Nederland ben je verzekerd voor pechhulp in Nederland. Met de module Pechhulp Europa krijg je pechhulp in alle landen waarin je verzekerd bent volgens het Internationaal Verzekeringsbewijs, behalve Nederland.

Extra informatie

Je krijgt hulp als je door pech niet meer verder kunt rijden. De hulp die je krijgt bestaat onder andere uit:
* reparatie ter plekke
* vervoer naar een locatie waar je auto gemaakt kan worden
* een vervangende auto voor 5 werkdagen (Nederland) of 21 dagen (Europa) als reparatie niet binnen 24 uur (Nederland) of 48 uur (Europa) mogelijk is
* kosten van maximaal 1 overnachting (Nederland) of 3 overnachtingen (Europa)

Keuze: Rechtsbijstand

Met de module Rechtsbijstand ben je verzekerd van hulp bij juridische conflicten na een verkeersongeluk met de verzekerde auto, als je strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat je in het verkeer hebt gedaan, of bij conflicten over contracten over die auto. De juridische hulp wordt verleend door DAS Rechtsbijstand.

Keuze: Schade Inzittenden

De module Schade Inzittenden vergoedt na een ongeval letselschade en schade aan spullen van de bestuurder en inzittenden van je auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft. De maximale uitkering op de module Schade Inzittenden is € 1.000.000 per gebeurtenis. Dit bedrag geldt voor de bestuurder en andere inzittenden van je auto samen.

Gezinsautoregeling en dashcamkorting

Met de Gezinsautoregeling krijg je 5% korting op de totale premie van de Autoverzekering. De korting geldt voor de 2e, 3e en 4e auto in het gezin. Heb je een dashcam in je auto? Dan krijg je 2,5% korting op je premie. Bij schade kunnen we om de dashcambeelden vragen.

Wat is niet verzekerd?

Andere schade aan eigen auto

Schade aan je auto door een andere oorzaak dan wat wel verzekerd is met de Autoverzekering WA Plus, is niet verzekerd. Bijvoorbeeld schade aan je auto door een aanrijding.

Opzet

Je bent niet verzekerd voor schade die je opzettelijk veroorzaakt.

Vandalisme

Je bent niet verzekerd voor schade aan je auto door vandalisme.

Wat is nog meer niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je onder invloed van alcohol of drugs (ook lachgas) schade veroorzaakt. Je bent ook niet verzekerd voor schade als je je auto verhuurt, als je je auto als taxi gebruikt of als je schade veroorzaakt terwijl je rijdt zonder (geldig) rijbewijs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een eigen risico van € 0, € 150, € 300, € 600 of € 1.200.

Extra informatie

Wil je de schade niet herstellen via een reparateur uit ons netwerk Schadegarant of Glasgarant? Dan heb je:
- bij ruitreparatie een eigen risico van € 150;
- bij ruitvervanging en overige schade een extra eigen risico van € 400. Dat extra eigen risico komt bovenop het eigen risico dat je hebt gekozen.

Beveiliging

Sommige auto's moeten voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse om verzekerd te zijn tegen inbraak, diefstal of joyriding. Dit krijg je direct te zien als je je autoverzekering aanvraagt. Is jouw auto al bij ons verzekerd? Bekijk dan op jouw polisblad of extra beveiliging noodzakelijk is.

Schade aan bestuurder

Schade aan de bestuurder van je auto valt nooit onder de dekking van de Autoverzekering WA Plus. Je kan dit wel verzekeren met de module Schade Inzittenden.

Accessoires

Schade aan accessoires van je auto ontstaan door een gedekte gebeurtenis is standaard verzekerd tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis.

Extra informatie

Onder accessoires verstaan wij onderdelen en voorwerpen van je auto die niet door de fabriek zijn ingebouwd of aangebracht maar later. 

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 1% korting.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je extra premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Claim je een schade waar je zelf aansprakelijk voor bent? Of die we niet kunnen verhalen op een tegenpartij? Dan val je in de meeste gevallen terug in korting.

Extra informatie

Je valt onder andere niet terug in het aantal schadevrije jaren bij schades die:
• volledig verhaald worden op de tegenpartij;
• vallen onder de aanvullende modules Schade Inzittenden, Rechtsbijstand en Pechhulp;
• vallen onder de onderdelen Brand, Storm en Natuur, Diefstal en Ruit in de Autoverzekering WA Plus;
• zijn ontstaan door een aanrijding met een fietser of voetganger waar je niets aan kan doen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld aantal claims.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Direct na het afsluiten kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ing.nl/verzekeren of telefonisch via 020 22 888 88.