Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. We verzekeren schade door gebeurtenissen die omschreven zijn in de polisvoorwaarden zoals schade door brand, diefstal, inbraak, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken, (audio)apparatuur, sieraden, keukengerei, kleding en gordijnen.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal € 100.000,-. Bij schade vergoeden wij de nieuwwaarde voor je spullen die nog geen 10 jaar oud zijn. Voor je spullen ouder dan 10 jaar ontvang je de dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Wil  je zelf ook een expert inschakelen, dan kan dat. Naast de vergoeding voor je schade krijg je dan ook de redelijke kosten vergoed voor het inschakelen van je eigen expert.

Sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot maximaal € 5.000,- voor verlies en diefstal.

Extra informatie

Als je kiest voor de aanvullende kostbaarhedenuitbreiding verhoog je dit bedrag tot € 15.000,-. Daarnaast geldt dit ook voor je computer- en audiovisuele apparatuur en bovendien buitenshuis.

(Audio-) apparatuur

Computer en audiovisuele apparatuur is standaard tot maximaal € 7.500,- verzekerd voor verlies en diefstal. Voor de steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is dit maximaal € 5.000,-.

Extra informatie

Als je kiest voor de aanvullende kostbaarhedenuitbreiding verhoog je dit bedrag tot € 15.000,-. Daarnaast geldt dit ook voor je sieraden en bovendien buitenshuis.

Spullen buiten huis

Je tuinmeubels, tuingereedschap, vlaggenstokken, wasgoed en zonweringen op je terrein zijn verzekerd.

Schademanager bij je thuis

Heb je schade door brand of ben je erg geschrokken van een inbraak? Bij iedere schade met grote emotionele of financiële gevolgen vergoeden wij niet alleen de schade. Wij doen meer dan dat. Onze schademanager komt bij je thuis om je persoonlijk te helpen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of bij schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor vocht door de muren of vloer van je woning komt.

Eigen risico

Bij deze verzekering heb je € 100,- eigen risico per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel / je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen gaat via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat, duurt één jaar en wordt jaarlijks verlengd. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ing.nl/verzekeren of telefonisch via 020 22 888 88.