Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De ING Inboedelverzekering Basis vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en inbraak, neerslag, blikseminslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Je spullen in je huis zoals meubels, apparatuur, levensmiddelen, kleding of sieraden, maar ook je huisdieren, zijn verzekerd. In je tuin of op je balkon zijn spullen zoals tuinmeubelen en wasgoed verzekerd. Huurdersbelang en eigenaarsbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je aan je huurhuis hebt gedaan. Eigenaarsbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je koopappartement hebt gedaan. 

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is maximaal € 150.000. Bij schade vergoeden wij de nieuwwaarde voor je spullen die nog geen 10 jaar oud zijn. Voor je spullen ouder dan 10 jaar ontvang je de dagwaarde. De dagwaarde is lager dan de nieuwwaarde omdat je spullen door gebruik of veroudering minder waard zijn geworden. Dit heet afschrijving. 

Om de dagwaarde te bepalen gebruiken we de afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden door ons vergoed.

Extra informatie

Als beide experts het niet met elkaar eens worden over de omvang van de schade benoemen ze samen een derde expert. Deze bepaalt dan het definitieve schadebedrag, waar jij en wij ons aan moeten houden. Wij betalen ook de kosten voor deze derde expert.

Sieraden

Sieraden zijn voor diefstal standaard verzekerd tot maximaal € 5.000.

(Audio-) apparatuur

Computer- en audiovisuele apparatuur, zoals smartphones, tablets, laptops en wearable devices, is voor diefstal standaard tot maximaal € 7.500 verzekerd. 

Spullen buiten huis

Spullen buiten je huis zijn verzekerd onder afdaken, op balkons of in de tuin die bij je huis horen. Bijvoorbeeld tuinmeubels, barbecues, buitenkeukens, wasgoed, zonweringen en tuingereedschap. Deze spullen zijn verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, neerslag, blikseminslag en storm. 

Schademanager bij je thuis

Heb je schade door brand of ben je erg geschrokken van een inbraak? Bij iedere schade met grote emotionele of financiële gevolgen vergoeden wij niet alleen de schade. Wij doen meer dan dat. Onze schademanager komt bij je thuis om je persoonlijk te helpen.

Extra informatie

Hij kan je bijvoorbeeld helpen met het voorkomen van vervolgschade, de afhandeling van administratieve zaken of het regelen van de juiste hersteller. Tijdens het traject blijft hij je vaste aanspreekpunt. De schademanager thuis regelt alles van A tot Z om de schade snel en efficiënt te herstellen en af te handelen.

Keuze: Kostbaarhedendekking

Met de aanvullende kostbaarhedendekking verhoog je het verzekerde bedrag voor zowel sieraden als computer- en audiovisuele apparatuur tot € 15.000. Binnenshuis geldt dit dan bij diefstal en buitenshuis (in Nederland) bij diefstal, beschadiging of verlies.

Keuze: Glasdekking

Schade aan de ruiten van je huis door breuk is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart meeverzekeren met de glasdekking. We vergoeden niet alleen de ramen zelf, maar ook de kosten voor noodvoorziening en het inzetten van het een nieuwe ruit.

Wat is niet verzekerd?

Vallen en stoten

Je bent niet verzekerd voor schade door vallen en stoten. Als je kiest voor onze inboedelverzekering Allrisk ben je hier wel voor verzekerd.

Normaal gebruik en onderhoud

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door normaal huishoudelijk gebruik zoals krassen, deuken en slijtage. Je bent ook niet verzekerd als de schade ontstaat door onvoldoende of slecht onderhoud van je huis.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan vergoeden wij nooit. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in je huis of bijgebouw.

Wat is nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan je spullen als de schade is veroorzaakt door:
* Overstroming van een primaire waterkering
* Directe of indirecte neerslag als dit binnenkomt door een openstaande deur of raam
* Muren of vloeren die vocht doorlaten
* Grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil
* Opzet, roekeloosheid of onder invloed van alcohol of drugs. 

Extra informatie

Onder opzet verstaan wij dat je opzettelijk tegen een persoon of zaak (in strijd met het recht) iets hebt gedaan of nagelaten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

* Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor vocht door de muren of vloer van je woning komt.

* We vergoeden schade aan je huurwoning alleen als jij wettelijk of contractueel verplicht bent de schade te vergoeden en je verhuurder dit niet zelf betaalt. We vergoeden dan maximaal € 5.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

* Bij beschadiging of diefstal van spullen van iemand anders in je huis (van dezelfde soort als je eigen inboedel) vergoeden we maximaal € 5.000 per gebeurtenis.

* Voor schade die te maken heeft met het eigenarenbelang vergoeden we maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Eigen risico

Bij deze verzekering heb je € 100 eigen risico per gebeurtenis.

Diefstal uit bergruimte of auto

Voor diefstal van je spullen uit een kelderbox of bergruimte die bij je woning horen maar die niet direct aan je woning grenzen vergoeden we voor alle spullen samen maximaal € 250 per gebeurtenis. Ook voor diefstal van je spullen uit een auto vergoeden we voor alle spullen samen maximaal € 250 per gebeurtenis.

Geld, bankpassen, creditcards en geldswaardige papieren

Voor geld, bankpassen, creditcards en geldswaardig papier zoals bijvoorbeeld postzegels, loten, cadeaubonnen of tegoedbonnen vergoeden we voor alle spullen samen maximaal € 250 per gebeurtenis.

Schade aan wanden, vloeren of plafonds in één ruimte

Bij schade aan vloeren, wanden of plafonds in één specifieke ruimte vergoeden we alleen de werkelijk beschadigde delen in die ruimte. Verschillen in bijvoorbeeld kleur of materiaal tussen de gerepareerde delen en onbeschadigde delen en verschillen tussen nieuw en oud vergoeden we niet.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je spullen in je huis in Nederland. Je spullen zijn ook voor maximaal drie maanden verzekerd als ze in een ander huis in Nederland staan, bijvoorbeeld bij verhuizing. Bij verhuizing geldt dit eveneens in een woning buiten Nederland, maar binnen Europa èn voor schade die is veroorzaakt door brand, schroeien, blikseminslag, inductie, overspanning, ontploffing of luchtverkeer.

Extra informatie

Je spullen in je auto zijn verzekerd tegen diefstal als er tijdens een reis van maximaal 24 uur vanuit Nederland naar Duitsland, België of Luxemburg wordt ingebroken in je auto.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Doe aangifte bij een aanrijding of aanvaring en bij een strafbaar feit of verlies. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je gezinssituatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen gaat via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt je verzekering elk jaar automatisch verlengd. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop je verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Direct na het afsluiten kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ing.nl/verzekeren of telefonisch via 020 22 888 88.