Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Je krijgt juridische hulp na een verkeersongeluk met jouw auto. Maar ook bij conflicten over de aankoop of reparatie van jouw auto. We vergoeden proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes. Dit is een aanvullende verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, je partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als je met je auto deelneemt aan het verkeer. Of een conflict over je auto.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het komt tot een procedure bij de rechter vraagt de rechtsbijstandverlener je om een advocaat te kiezen. Dit is in de wet geregeld. Je kunt dan kiezen voor jouw eigen specialist /advocaat van de rechtsbijstandverlener óf voor een externe advocaat. De rechtsbijstandverlener licht je hierover tijdig en duidelijk in.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan jouw auto.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, onderhoud, reparatie of slepen van jouw auto met een bij BOVAG/FOCWA aangesloten autobedrijf.

Extra informatie

Bij een tweedehands auto is alleen een auto met BOVAG-garantie verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je zonder overleg met de rechtsbijstandverlener een advocaat of andere belangenbehartiger inschakelt . Maar ook conflicten waarvan je het bestaan al wist of redelijkerwijs had kunnen weten, zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een conflict direct bij de rechtsbijstandverlener voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Strafzaak

Bij een strafzaak is de maximale vergoeding € 5.000.

Extra informatie

Als de tegenpartij aansprakelijk is maar de schade niet kan vergoeden, komen wij je tegemoet door toch deel van jouw schade te vergoeden. Het maximaal uitgekeerd bedrag is dan € 1.500.

Eigen risico

Er is geen eigen risico

Let op!

Heb je al een ING Rechtsbijstandverzekering, inclusief de dekking Verkeer? Dan is deze Rechtsbijstand Autoverzekering overbodig.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij ongelukken in Nederland en alle landen die op de groene kaart staan en niet zijn doorgestreept. Bij geschillen over aan- en verkoop van een auto ben je alleen in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per maand of per jaar, samen met de premie voor de autoverzekering. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat, duurt één jaar en wordt jaarlijks verlengd. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Na het eerste jaar kan je de verzekering op ieder tijdstip opzeggen, maar nooit eerder dan de dag waarop wij de opzegging ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ing.nl/verzekeren of telefonisch via 020 22 888 88.