Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval schade aan personen en spullen in uw auto. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig was aan het ongeluk. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de schade als je tijdens het ongeval in je auto bent. Maar ook bij het in- of uitstappen. Of als je onderweg je auto repareert of bij een tankstation uitstapt.  

Extra informatie

Ook als je zelf schuldig bent, of bij onduidelijkheid wie aansprakelijk is; vergoeden wij de schade.

Letselschade

Wij vergoeden o.a. de medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan jouw bagage, kleding en spullen die je in de auto bij je had.

Overlijden

Bij overlijden van een inzittende vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten of de extra kosten van levensonderhoud.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of de kosten van huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd bij letselschade, maar niet bij overlijden.

Extra informatie

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.

Speciaal kenmerk

Je kunt altijd direct een beroep doen op deze verzekering. Gaat het om een ongeval, dan maakt het niet uit of jij (of je medeverzekerde) hier wel of niet voor aansprakelijk is.

Wat is niet verzekerd?

  • Bijvoorbeeld bij schade aan personen in de bagageruimte van je auto. Of bij schade die ontstaat omdat een bestuurder de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Je ontvangt geen vergoeding voor schade aan geld dat jij (of een medeverzekerde) bij je draagt of dat in de auto ligt.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg jij of één van jouw passagiers geen autogordel tijdens het ongeluk? Dan wordt de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis voor alle betrokken inzittenden samen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen. Je betaalt de premie per maand of per jaar, samen met de premie voor de autoverzekering. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat, duurt één jaar en wordt jaarlijks verlengd. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Na het eerste jaar kan je de verzekering op ieder tijdstip opzeggen, maar nooit eerder dan de dag waarop wij de opzegging ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ing.nl/verzekeren of telefonisch via 020 22 888 88.