Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De ING Mobielverzekering geeft recht op reparatie van onvoorziene schade aan je smartphone of tablet waar je de ING Mobiel Bankieren app op gebruikt. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld vallen, stoten, brand en water. Ook defecten die niet (meer) onder de fabrieksgarantie vallen zijn verzekerd. Je kan zelf kiezen of je je ook voor diefstal wilt verzekeren. Je toestel mag niet ouder zijn dan 5 jaar.    

Wat is verzekerd?

Je toestel is verzekerd tegen een plotselinge en onvoorziene schade, zoals vallen, stoten, brand, diefstal (keuze) of water. Ook defecten die niet (meer) onder de fabrieksgarantie vallen zijn verzekerd.  

Verzekerd bedrag

We zorgen ervoor dat je toestel snel gerepareerd of vervangen wordt en je dus weer gebruik kunt maken van je toestel. Deze verzekering geeft geen recht op uitkeringen in geld.

Behoud garantie

Je houdt de fabrieksgarantie op je toestel als we hem voor je repareren. 

Wat kun je van ons verwachten?

We repareren je toestel. Hiervoor halen we het toestel bij je op en zorgen ervoor dat hij gerepareerd weer bij je terug komt. Je krijgt een gelijkwaardig vervangend toestel als reparatie niet mogelijk is of als je toestel gestolen is. Dit kan ook een gereviseerd toestel zijn.

Keuze: Diefstal

Wil je ook verzekerd zijn als je telefoon of tablet wordt gestolen? Kies dan de aanvullende diefstal dekking.

Wat is niet verzekerd?

Slijtage, ondeskundig gebruik, misbruik en accessoires

Schade door slijtage (bijvoorbeeld krasjes), ondeskundig gebruik / herstel, een virus, defecte software of misbruik van je telefoon door diefstal is niet gedekt. Ook schade aan of diestal van accessoires (b.v. oordopjes) is niet verzekerd.  

Extra informatie

Ook gevolgschade zoals belkosten, nieuwe aansluitkosten en verlies van data is niet verzekerd. 

Kwijtraken

Als je je toestel bent kwijtgeraakt is dit niet gedekt, diefstal wel als je dit meeverzekerd hebt. 

Opzet

We keren niet uit bij schade door opzet of roekeloos gedrag en/of onder invloed van alcohol of drugs. Ook is schade niet gedekt indien jij of een andere verzekerde de wet hebt overtreden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

€ 29,95 per gebeurtenis.

Eén maand wachttijd

Je hebt recht op herstel of vervanging van je toestel na een wachttijd van één maand vanaf het moment dat de verzekering is ingegaan. In de eerste maand heb je geen dekking.

Aantal keren repareren / vervangen

Je kan maximaal tweemaal per verzekeringsjaar je toestel laten repareren of vervangen.

Waar ben ik gedekt?

Schade aan je toestel is over de hele wereld verzekerd. De herstel- en vervangservice is alleen mogelijk in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld een schade zo snel mogelijk en doe bij diefstal direct aangifte bij de politie. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen gaat via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat, duurt één jaar en wordt jaarlijks verlengd. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering eindigt als het niet meer mogelijk is om je toestel te repareren, bijvoorbeeld als het een wat ouder of minder gangbaar model is. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ing.nl/verzekeren of telefonisch via 020 22 888 88.